Επισημαίνουμε στις επιχειρήσεις ΕΣΤΙΑΣΗΣ και ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ να επιδεικνύουν την δέουσα προσοχή για τα Νέα δεδομένα τα οποία και καταγράφουμε για τα Πιστοποιητικά Εμβολιασμού και Νόσησης. Ήδη η κυβέρνηση αποδέχτηκε τελικά την πρόταση των ειδικών (για να αυξηθούν οι εμβολιασμοί), επιβάλλοντας με τις ανάλογες τροποποιήσεις  στους Νόμους 4865/2021 άρθρο 24 παρ.2 και 4820 άρθρο 206 παρ. 4) τα παρακάτω μέτρα.

  1. Όλα τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως το τέλος Οκτωβρίου 2021, λήγουν τον Ιανουάριο του 2022.
  2. Όλα τα πιστοποιητικά που εκδόθηκαν μετά την 1η Νοεμβρίου έχουν λήξη εντός 3 μηνών.
  3. Το πιστοποιητικό Νόσησης δεν έχει ισχύ 180 ημερών αλλά 90 ημερών.
  4. Όλοι οι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό, τομέα που έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό τους ή έχουν νοσήσει στο διάστημα των 90 ημερών, υποχρεούνται να επιδεικνύουν στον εργοδότη τους, Βεβαίωση εμβολιασμού ή πιστοποιητικό νόσησης ή βεβαίωση διαγνωστικού ελέγχου (Νόμος 4764/20250 άρθρο 55 παρ. 5 ή 2650/10-04-2020 Β΄1298 κοινή υπουργική απόφαση Υπουργών Υγείας και Επικράτειας).

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΝΟΣΗΣΗΣ

  • Το Πιστοποιητικό Νόσησης με την Τροποποίηση, του άρθρου 24 παράγραφο 4 του Νόμου 4865/2021 ισχύει για 90 μέρες και έχει ισχύ 30 ημέρες μετά τον πρώτο θετικό έλεγχο.
  • Το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού ισχύει για έξι μήνες και έχει ισχύ 14 μέρες μετά την δεύτερη δόση Εμβολιασμού.
  • Εμβολιάζονται υποχρεωτικά όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν γεννηθεί έως 31/12/1961.