Ανακοίνωση ΠΑΝΣΕΚΤΕ

ΘΕΜΑ: «ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΣΤΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗ ΑΝΑΛΟΓΙΑΣ ΑΤΟΜΩΝ /Τ.Μ. ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ»

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με την Υπουργική Απόφαση 32009/23-05-2020 με αρ. φυλ. 1988, καταγράφουμε τα μέτρα που επιβάλλονται στα καταστήματά μας, όταν παρουσιάζεται παράβαση στη διάταξη των τραπεζοκαθισμάτων και στην αναλογία των ατόμων ανα τ.μ.

ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΙΜΑ  ΕΞΟΦΛΟΥΝΤΑΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

Εντός 15 ημερών από την ημερομηνία της επίδοσης. Εντός 5 ημερών από την επίδοση επιβολής του προστίμου ο παραβάτης έχει δικαίωμα να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του στον προϊστάμενο της αρχής που το όργανό του επέβαλλε το πρόστιμο.

Η εξόφληση γίνεται, είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης πελατών, είτε στην Τράπεζα, είτε στη ΔOΥ, στον αναλυτικό λογαριασμό ΕΣΟΔΩΝ Α.Λ.Ε. 1560989001. Όταν το πρόστιμο δεν εξοφληθεί εγκαίρως, βεβαιώνεται στην ΔOΥ.

Παράβαση από υποχρέωση χρήση μάσκας και τήρηση αποστάσεων:

α. Για τη μη χρήση μάσκας το πρόστιμο είναι 300 ευρώ

β. Για τη μη τήρηση αποστάσεων το πρόστιμο είναι 150 ευρώ