ΘΕΜΑ: «ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 748/1966»

Η σημερινή ενημέρωση για το ανωτέρω θέμα είναι πολύ σημαντική, αφορά όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό. Η εορτή του Αγ. Πνεύματος με το βασιλικό διάταγμα 748/1966  για το Δημόσιο – Ν.Π.Δ.Δ.(νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και Ο.Τ.Α.) είναι αργία. Για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν είναι υποχρεωτική αργία και είναι εργάσιμη μέρα. Έτσι όσοι μισθωτοί δεν εργαστούν την ημέρα αυτή δεν δικαιούνται να λάβουν την αμοιβή τους ενώ όσοι απασχοληθούν δεν δικαιούνται οποιασδήποτε προσαύξησης.

Για κάποιες όμως επιχειρήσεις έχει χαρακτηριστεί αργία με ειδικές τροποποιήσεις όπως:

 1. Διαγνωστικά Κέντρα –Οίκοι Ευγηρίας-Κλινικές Δ.Α 5/2017.
 2. Καπνοβιομηχανίες Σ.Σ.Ε. 5/2019.
 3. Ξένες Αεροπορικές Εταιρείες Σ.Σ.Ε 4/2017.
 4. Διαφήμιση – Επικοινωνία Σ.Σ.Ε. 30/2009
 5. Ναυτιλιακά Πρακτορεία και Επιχειρήσεις Σ.Σ.Ε. Π.Κ. 9/2019.
 6. Γραφεία Ταξιδιών Π.Κ 130/2004.
 7. Εκδοτικοί Οίκοι –Βιβλιοπωλεία Σ.Σ.Ε. 41/2009.
 8. Τράπεζες (σύμφωνα με απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδας).
 9. Τυπογράφοι Επαρχιακών εφημερίδων Σ.Σ.Ε. 34/2009.
 10. Ημερήσιες Εφημερίδες Αθηνών – Συντάκτες Σ.Σ.Ε 298/1989.
 11. Εργοδηγοί –Σχεδιαστές Σ.Σ.Ε 84/2002.
 12. Θυρωροί Δ.Α. 41/1989.
 13. Χειριστές λατομείων – μαρμάρων – χώματος Σ.Σ.Ε. 44/2008.
 14. Τεχνικοί Ιδιωτικών Τηλεοπτικών Σταθμών Εθνικής Εμβέλειας Δ.Α 8/2019.
 15. Καθηγητές φροντιστηρίων μέσης εκπαίδευσης Δ.Α 12/2015.
 16. Καθηγητές ξένων γλωσσών Υ.Α Δ. 5/5500/1983.
 17. Ξεναγοί Αθηνών – Πειραιώς – Περιχώρων Π.Κ1 Τ.Ε.Ε.Σ ΑΝΤ. ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ.
 18. Μετρό – Ηλεκτρικό – Τραμ Σ.Σ.Ε. 2014.
 19. Πυροσβέστες Εποχιακής Απασχόλησης Π.Κ10/2018.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Με άλλες συμβάσεις η ημέρα του Αγ. Πνεύματος καθιερώνεται ως προαιρετική αργία, όπως:

 1. Καταστήματα ηλεκτροτεχνικής Δ.Α 20/1998.
 2. Χειριστές Βιομηχανικών Επιχειρήσεων Σ.Σ.Ε 33/2010.
 3. Ηλεκτροτεχνίτες Βιομηχανιών Σ.Σ.Ε. 31/5/1996.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι για τον κλάδο της Εστίασης και Διασκέδασης δεν είναι υποχρεωτική αργία και οι υπάλληλοι που θα εργασθούν κατά την ημέρα του Αγ. Πνεύματος δεν δικαιούται την ανάλογη προσαύξηση που προβλέπεται για τις αργίες, εκτός εάν τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι εργοδότες ανήκουν στις Οργανώσεις που συνυπόγραψαν να είναι αργία.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τσαπατσάρης Γρηγόρης