Τι καθεστώς ισχύει για τις τιμές και την χρήση των τραπεζοκαθισμάτων από τους Δήμους για τις επιχειρήσεις εστιασης για το 2022 

  1. Για τα τέλη χρήσης πεζοδρομίων στις πλατείες και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους ισχύει το ίδιο το περσινό καθεστώς δηλαδή μειωμένες οι τιμές κατά 50% τουλάχιστον λόγω του COVID – 19.
  2. Προσοχή, για να ισχύει η μείωση 50% από το νόμο 4735 του 2020, απαιτείται ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  3. Πολλοί Δήμοι δεν προχωρούν στη διαδικασία έκδοσης απόφασης, με αποτέλεσμα να χρεώνονται εξοντωτικές τιμές προ COVID-19.
  4. Συνάδελφοι ενεργοποιηθείτε, ενημερώστε και ενοχλείστε το Σωματείο στην περιοχή σας για να υποβληθεί πρόταση προς τον Δήμο, για μείωση κατά 50% των τελών χρήσης.
  5. Εάν δεν υπάρχει Σύλλογος, νομιμοποιείται μία ομάδα καταστηματαρχών εστίασης και διασκέδασης, να προχωρήσει εξ ονόματος και των άλλων συναδέλφων, υποβάλλοντας αίτημα προς το Δήμο για μείωση τιμών.