Το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας, ειδικά ενόψει έναρξης της τουριστικής περιόδου και προσέγγισης πλήθους επισκεπτών στην περιοχή, υπενθυμίζει στις επιχειρήσεις-μέλη του Κλάδου Εστίασης να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση των προβλεπόμενων διατάξεων και ειδικά αυτών που αφορούν την νόμιμη λειτουργία τους και επισύρουν βαρύτατα πρόστιμα άμεσα στους ιδίους και παράλληλα πλήττουν έμμεσα την τουριστική εικόνα της Θεσπρωτίας.

Ιδιαίτερα επισημαίνεται ότι:

Ο τιμοκατάλογος της επιχείρησης θα πρέπει να είναι αναρτημένος στην πρόσοψη της επιχείρησης σε εμφανές σημείο, ακόμη και κατά την διάρκεια της νύχτας.

Θα πρέπει να είναι σαφής, ορατός και ευδιάκριτος.

Θα πρέπει να καταγράφει ευκρινώς το περιεχόμενο προϊόν, με την τελική τιμή συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Θα πρέπει σε χωριστή σελίδα του τιμοκαταλόγου να αναγράφονται οι αλλεργιογόνες ουσίες.

Διατηρείται η υποχρέωση τήρησης τιμοκαταλόγου για χρήση και από άτομα με προβλήματα όρασης (τυφλούς).