Έχει παραταθεί μέχρι  31.10.2020 η υποχρέωση αναβάθμισης ή αντικατάστασης (όποιες δέχονται αναβάθμιση) των ταμειακών μηχανών για να μπορούν να συνδεθούν OnLine με την ΑΑΔΕ.

Όσοι επαγγελματίες δεν προβούν στην παραπάνω διαδικασία θα βρεθούν αντιμέτωποι με την επιβολή προστίμου σε κάθε φορολογικό έλεγχο από την 1η Νοεμβρίου.

Ακολουθεί το μήνυμα που στάλθηκε από την ΑΑΔΕ μέσω του taxis στις υπόχρεες επιχειρήσεις:

Με αποφάσεις του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. (Α.1024/2020, Α.1102/2020, Α.1175/2020), αναβαθμίζονται οι Φορολογικές Ταμειακές Μηχανές και ΑΔΗΜΕ που έλαβαν έγκριση με τις διατάξεις των τεχνικών προδιαγραφών της ΠΟΛ.1220/2012, καθώς και όλες οι ΕΑΦΔΣΣ μέχρι την 31.10.2020.

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, οι Φ.Η.Μ. πρέπει να εκδίδουν αποδείξεις με QR code και να είναι σε θέση να αποστέλλουν τα δεδομένα συναλλαγών σε ρυθμιζόμενα από το Π.Σ. των Φ.Η.Μ. τακτά χρονικά διαστήματα. Κατά την διαδικασία αναβάθμισης, απαιτείται μια δοκιμαστική διαβίβαση δεδομένων και επιβεβαίωση ότι το QR code διαβάζεται σωστά παρουσιάζοντας τα δεδομένα της απόδειξης σε smartphone.

Επισημαίνεται ότι, από την 01.11.2020 και εξής, έκδοση στοιχείων λιανικής πώλησης από μη αναβαθμισμένο Φ.Η.Μ. των συγκεκριμένων κατηγοριών, συνιστά για τον κάτοχο-χρήστη αυτών παράβαση των σχετικών διατάξεων του ν.4174/2013».

Πατήστε εδώ για να δείτε τη λίστα με τις ταμειακές μηχανές που χρίζουν αντικατάστασης