Με τον Νόμο 4468/2017 στο άρθρο 14 η 1η Μαΐου καθορίστηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Μάλιστα τονίζεται στον ανωτέρω Νόμο ότι σε περίπτωση που η Πρωτομαγιά συμπέσει με Κυριακή ή ημέρα Μεγάλης Εβδομάδας ή Πάσχα, εκδίδεται Υπουργική Απόφαση με την οποία μεταφέρεται σε άλλη εργάσιμη ημέρα.

Η αργία της Πρωτομαγιάς ισοδυναμεί με Κυριακή και δεν επιτρέπεται η λειτουργία των καταστημάτων, βιομηχανιών, βιοτεχνικών επιχειρήσεων καθώς επίσης και όσες επιχειρήσεις δεν λειτουργούν τις Κυριακές.

Οι επιχειρήσεις όμως που λειτουργούν νόμιμα της Κυριακές, όπως τα καταστήματα μας (Υ.Ε.) Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, το ημερομίσθιο αυξάνεται με προσαύξηση 75%, συγκριτικά πάντα με το πόσες είναι οι ώρες εργασίας.