Παρακάτω ακολουθεί δελτίο τύπου από το ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ – ΚΑΦΕΤΕΡΙΩΝ – ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΘΕΜΑ:ΧΡΟΝΙΚΑ ΟΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατόπιν απαίτησης πολλών συναδέλφων επαναδημοσιεύουμε τους 24 όρους και προϋποθέσεις , ως επίσης και την εφαρμογή των χρονικών ορίων λειτουργίας των καταστημάτων μας. Στους περισσότερους συναδέλφους παρουσιάζεται συγκεχυμένη ή ακόμη και πλήρη άγνοια στο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων.
ΕΞΑΙΡΕΙΤΑΙ: το κατάστημα εστίασης από τον ως άνω νόμο το οποίο παραμένει ανοιχτό όλο το 24ωρο με δύο βασικές προϋποθέσεις εφαρμογής του ανωτέρω νόμου.
• Δεν θα λειτουργεί η μουσική πέραν της ώρας εκείνης που έχει δοθεί από την δημοτική αρχή.
• Απαγορεύεται το σερβίρισμα αλκοόλ πέραν των ορίων λειτουργίας που ανωτέρω ορίζει ο Νόμος 2194/1994 στο άρθρο 1.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Εάν το κατάστημα εστίασης έχει και άλλες δραστηριότητες όπως ΚΑΦΕ – ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, τότε υπάγεται στον ανωτέρω νόμο.

 

Θέμα : Όροι και προϋποθέσεις που πρέπει να τηρεί ο κάθε καταστηματάρχης κατά τον
έλεγχο των ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

1. Γνωστοποίηση Άδειας λειτουργίας καταστήματος.
2. Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής στο Δήμο, Ν.4442/7-12/2016.
3. Γνωστοποίηση για βεβαίωση επέκτασης χρονικού ορίου χρήσης μουσικής.
4. Πιστοποιητικά Υγείας (πρώην Βιβλιάρια Υγείας Εργοδότη-Προσωπικού) ΚΥΑ 14708/17-8-2007
5. Κυτίο παραπόνων – Φύλλο διαμαρτυρίας (τοποθετημένο δίπλα στην έξοδο)
6. Πιστοποίηση Ε.Φ.Ε.Τ. (Εργοδότη – Προσωπικού). Υποχρεωτική Κοιν.οδηγία 852/2004 – Υπουργική Απόφαση 14708/2007.
7. Τιμοκατάλογος αναρτημένος σε εμφανές σημείο στην εξωτερική όψη της κύριας εισόδου.
8. Τήρησης τιμοκαταλόγου που πριν της παραγγελίας να δίνεται στον πελάτη.
9. Πίνακας Προσωπικού αναρτημένος σε εμφανές σημείο σε επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό.
10. Πιστοποιητικό Τεχνικού Ασφαλείας. Προεδρικό Διάταγμα 294/1988
11. Τήρησης υποχρεωτικά των 6 αρχείων από όλες τις επιχειρήσεις Τροφίμων – Ποτών – Ξενοδοχείων και συναφή. Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας 4476/14-01-2013 Τμήμα Υγειονομικών Κανονισμών.
12. Άδεια εργασίας: εργοδότη και προσωπικό (εξαιρουμένου της εστίασης).
13. Φαρμακείο στις επιχειρήσεις απασχόλησης προσωπικού. Νόμος 3850/2010 Φαρμακεία που οφείλουν να διατηρούν οι επιχειρήσεις.
14. Σε εμφανές σημείο στον τιμοκατάλογο να αναγράφεται η ένδειξη «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΕΑΝ ΔΕΝ ΛΑΒΕΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ (ΑΠΟΔΕΙΞΗ – ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ)».
15. Μελέτη επικινδυνότητας (για τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό). Ν 3850/2010
16. Βιβλίο Αναφοράς: (Σχετικά με τον αντικαπνιστικό Νόμο 3868/2010)
17. Δεχόμαστε πιστωτικές – χρεωστικές προπληρωμένες κάρτες 4446/2016. Αναρτημένο σε εμφανές σημείο στην βιτρίνα.
18. Πινακίδα αναρτημένη στην είσοδο «Δεν επιτρέπεται η είσοδος σε Κέντρα Διασκέδασης και αμιγή μπαρ σε ανηλίκους κάτω των 17, οι οποίοι δεν συνοδεύονται από γονείς ή κηδεμόνες» Προεδρικό Διάταγμα 36/1994 άρθρο 2.
19. Απαγορεύεται η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε ανήλικες Ν.3738 άρθρο 1, σε όλα ανεξαιρέτως τα καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος.
20. Άδεια από τον Δήμο για την χρήση κοινόχρηστων χώρων Β.Δ. 24/9/20-10-1958.
21. Πινακίδες στις πλευρές του καταστήματος σε εμφανές σημείο, ότι «ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ» Νόμος 3868/2010.
22. Υποχρεωτική τήρηση βιβλίου Τεχνικού Ασφαλείας (Ν. 3850/2010).
23. Υποχρεωτικός τιμοκατάλογος για τους τυφλούς Νόμος 4488/2017. Υπουργική Απόφαση 91354.
24. GDPR (Γ.Κ.Π.Δ) ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ. Ορισμός υπευθύνου Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 679/2016

Υπενθυμίζουμε ότι:
Οι Υπουργοί Δημοσίας Τάξεως και Εργασίας έχοντας υπ’ όψιν τον Νόμο 2194/1994 στο άρθρο 1 ορίζουν:
1. Τα χρονικά όρια λειτουργίας των κέντρων διασκεδάσεων, των μπαρ, των λεσχών και των καφετεριών καθορίζονται ως ακολούθως:
α. Για την περίοδο από 1ης Οκτωβρίου έως 31 Μαρτίου:
(1) Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι της 02.30΄ώρας της επόμενης ημέρας.
(2) Τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, καθώς και τις παραμονές των επισήμων αργιών, μέχρι της 03.30΄ώρας της επομένης ημέρας.
β. Για την περίοδο από 1ης Απριλίου έως και 30 Σεπτεμβρίου:
(1) Τις ημέρες Κυριακή έως και Πέμπτη μέχρι της 03.00΄ώρας της επόμενης ημέρας.
(2) Τις ημέρες Παρασκευή και Σάββατο, καθώς και τις παραμονές των επισήμων αργιών, μέχρι της 04.00΄ώρας της επομένης ημέρας.
γ. Στις ανωτέρω (α) και (β) περιπτώσεις δεν επιτρέπεται η επαναλειτουργία αυτών από την 06.00’ ώρα.
δ. Χωρίς χρονικό περιορισμό την παραμονή και την ημέρα των Χριστουγέννων, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς , την Τσικνοπέμπτη, τα δύο τελευταία Σαββατοκύριακα του τριωδίου, την παραμονή και ημέρα του Πάσχα, την παραμονή και ημέρα της εορτής του τοπικού πολιούχου Αγίου, όταν ισχύει και τοπική αργία, καθώς και κατά τη διάρκεια τοπικών, θρησκευτικών ή άλλων λαϊκών πανηγυρήσεων.

2. Δεν αποτελεί παράβαση των διατάξεων της παρούσας η καθυστέρηση λήξης της λειτουργίας επί 30 λεπτά της ώρας προς αποχώρηση των πελατών.

Για το ΠΑΝ.Σ.Ε.Κ.Τ.Ε.

Ο Πρόεδρος

Γρηγόριος Τσαπατσάρης