Πριν εκτελέσετε μία συνταγή, είναι πολύ σημαντικό να μάθετε τα ισοδύναμα σε κάθε διαφορετική μονάδα μέτρησης, θερμοκρασίας και βάρους:

ΒΑΡΟΣ

10 γρ/ml= 1/4 μεζούρας= ¼ oz
20γρ=½ μεζούρας= ¾ oz
30 γρ/ml= ¾ μεζούρας=1 oz
40 γρ/ml= 1μεζούρας=1 ½ oz
50 γρ/ml= 1 ¼ μεζούρας= 1 ¾ oz
60 γρ/ml= 1 ½ μεζούρας= 2oz
70 γρ/ml= 1 ¾ μεζούρας= 2 ½ oz
80 γρ/ml= 2 μεζούρες= 2 ¾ oz
90 γρ/ml= 2 ¼ μεζούρες= 3 ¼ oz
100 γρ/ml= 2 ½ μεζούρες= 3 ½ oz
110 γρ/ml= 2 ¾ μεζούρες= 3 ¾ oz
120 γρ/ml= 3 μεζούρες= 3 ¾ oz
130 γρ/ml= 3 ¼ μεζούρες= 4 ½ oz
140 γρ/ml= 3 ½ μεζούρες= 5 oz
150 γρ/ml= 3 ¾ μεζούρες= 5 ¼ oz
160 γρ/ml= 4 μεζούρες= 5 ¾ oz
170 γρ/ml= 4 ¼ μεζούρες= 6 oz
180 γρ/ml= 4 ½ μεζούρες= 6 ¼ oz
500γρ= 1 lb 2 oz
700 γρ= 1 ½ lb
750 γρ= 1 lb 10 oz
1 κιλ. = 2 ¼ lb
1,25 κιλ. = 2 lb 12 oz
1,5 κιλ. = 3 lb 5 oz
2 κιλ. = 4 ½ lb
2,25 κιλ. = 5 lb
2,5 κιλ. = 5 ½ lb
3 κιλ. = 6 ½ lb

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΕΣ

0ºC = 32 F
5 ºC = 41 F
10 ºC = 50 F
15 ºC = 59 F
20 ºC = 68 F
25 ºC = 77 F
30 ºC = 86 F
35 ºC = 95 F
40 ºC = 104 F
60 ºC = 140 F
80 ºC = 176 F
100 ºC = 212 F
110ºC = 225 F=1/4 γκάζι= δροσερό
130ºC = 250 F=1/2γκάζι= δροσερό
140 ºC = 275 F=1 γκάζι= πολύ χαμηλό
150 ºC = 300 F=2 γκάζι= πολύ χαμηλό
170ºC = 325 F=3γκάζι= χαμηλό
180ºC = 350 F=4 γκάζι= μέτριο
190ºC = 375 F=5 γκάζι= μέτριο
200 ºC = 400 F=6γκάζι= ζεστό
220 ºC = 425 F=1/4 γκάζι= ζεστό
230 ºC = 455 F=1/4 γκάζι= πολύ ζεστό

ΣΥΝΤΟΜΕΥΣΕΙΣ

κτγ. = κουταλάκι του γλυκού
κτσ. = κουταλάκι της σούπας
ml = μιλιλίτρα
ltr = λιτρα
γρ = γραμμάρια
κιλ = κιλά
‘ = λεπτά