Η εκχύλιση του espresso είναι επιστήμη. Κάθε βήμα γίνεται σχολαστικά και με ακρίβεια.
Γιατί για να πετύχεις το σωστό espresso δεν υπάρχουν περιθώρια για λάθη!