Η ανακαίνιση μιας επαγγελματικής κουζίνας απαιτεί διαφορετικές πρακτικές από την κουζίνα ενός σπιτιού. Η οικιακή κουζίνα διαμορφώνεται με τέτοιον τρόπο, ώστε να μπορεί να εξυπηρετήσει τις ανάγκες μια οικογένειας, δηλαδή μιας μικρής ομάδας ανθρώπων. Κάτι τέτοιο, φυσικά, δεν ισχύει και με τις επαγγελματικές κουζίνες, καθώς οι τελευταίες πρέπει να βρίσκονται σε θέση να καλύψουν τις ανάγκες πολλών περισσότερων ανθρώπων. Βέβαια, σε μια επαγγελματική κουζίνα πρέπει να ακολουθούνται συνεχώς και συγκεκριμένοι αυστηροί κανόνες υγιεινής και ασφαλείας.

ανακαίνιση

Σε μια ανακαίνιση, λοιπόν, μιας επαγγελματικής κουζίνας τα παρακάτω στοιχεία είναι καίριας σημασίας για ένα μοναδικό αποτέλεσμα, που θα προωθεί τόσο την υγιεινή όσο και τη λειτουργικότητα.

1. Design και στυλ.

Το πρώτο βήμα σε μια ανακαίνιση είναι η μελέτη και η απόφαση του στυλ που θα ακολουθήσει κανείς στην κουζίνα. Ποιο ταιριάζει και ποιο εξυπηρετεί καλύτερα τον σκοπό του εστιατορίου συνολικά. Φυσικά, πρέπει να αξιολογηθεί και το κατά πόσον ένα στυλ μπορεί να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τον προϋπολογισμό που έχει θέση ο ιδιοκτήτης.

2. Καταγραφή αρμοδιοτήτων εντός της κουζίνας.

Πριν από κάθε απόφαση πρέπει να ληφθεί υπόψη και να καταγραφεί κάθε βήμα για την διαδικασία παραγωγής του φαγητού. Δηλαδή, η αγορά των υλικών, η αποθήκευσή τους, η προετοιμασία τους, το μαγείρεμα και το σερβίρισμα. Όλες αυτές οι πρακτικές ιδανικά θα πρέπει να πραγματοποιούνται σε αυτοτελείς χώρους, που δεν επηρεάζουν τα υπόλοιπα βήματα της παραγωγικής διαδικασίας.
Άρα θα πρέπει ο χώρος της κουζίνας με την ανακαίνιση να χωρίζεται σε τμήματα. Με αυτόν τον τρόπο θα αξιοποιηθεί σωστά μέχρι και το τελευταίο τετραγωνικό εκατοστό του χώρου, ώστε το προσωπικό να μπορεί να αποδίδει καλύτερα.

3. Εμφανής ή κρυφή κουζίνα;

Ένα σημαντικό στοιχείο που πρέπει να ληφθεί υπόψιν για μια ανακαίνιση είναι το αν η κουζίνα θα είναι ορατή από τους πελάτες ή όχι. Εάν σε αυτό το ερώτημα η απάντηση είναι θετική τότε η βοήθεια από έναν interior designer κρίνεται απαραίτητη.

4. Εξοπλισμός.

Ο εξοπλισμός για μια λειτουργική κουζίνα είναι το άλφα και το ωμέγα. Επομένως, χρειάζεται να γίνει μια αναλυτική λίστα με τον εξοπλισμό που χρειάζεται μια κουζίνα, αλλά και με την συχνότητα χρήσης και το κόστος του. Άλλωστε, σκοπός της κουζίνας σας, ύστερα από την ανακαίνιση, είναι να διαθέτει περισσότερο χώρο, που θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα, τη λειτουργικότητα και την οργάνωση. Ο περιττός εξοπλισμός δεν θα βοηθήσει πουθενά.

5. Κανόνες υγιεινής και ασφάλεια.

Τα σημαντικά στοιχεία που πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη είναι η σωστή χρήση και αποθήκευση φαγητού, η σωστή συντήρηση ιδιαίτερα των ευαίσθητων τροφών, η σωστή θερμοκρασία στα ψυγεία και τους καταψύκτες, η καθαριότητα του χώρου, η σωστή χρήση και τοποθέτηση των εργαλείων και των αιχμηρών αντικειμένων, η πυρασφάλεια, και το φαρμακείο.