ΘΕΜΑ: «ΟΙ ΝΕΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΕΣ»

Προς κάθε συνάδελφο επιχειρηματία

Σε όλους είναι γνωστό ότι το ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ καθορίζει την εισφορά που υποχρεούμεθα να πληρώνουμε.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ:

  1. Οι κατηγορίες των ασφαλιστικών εισφορών είναι έξι.
  2. Η κατάταξη σε μία εκ των ασφαλιστικών εισφορών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ.
  3. Σε περίπτωση μη επιλογής ασφαλιστικής εισφοράς, ο ασφαλισμένος κατατάσσεται στην πρώτη κατηγορία.
  4. Δίνεται η δυνατότητα αλλαγής της κατηγορίας από την 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους.
  5. Ανάλογα με την κατηγορία που επιλέγει ο ασφαλισμένος, τοποθετούνται τα χρόνια ασφάλισης και το ποσό της σύνταξης.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ασφαλιστική Κατηγορία Σύνολο
210
252
302
363
435
566

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος