Ο Όμιλος Civitel Hotels & Resorts  ζητά για τα ξενοδοχεία Civitel Olympic & Civitel Attik: 

Food & Beverage Manager 

Αρμοδιότητες:

 • Λειτουργία των επισιτιστικών τμημάτων σύμφωνα με την πολιτική και την στρατηγική της εταιρείας
 • Προετοιμασία ετήσιου προϋπολογισμού των επισιτιστικών τμημάτων
 • Επίτευξη ποιοτικών και οικονομικών στόχων
 • Διαχείριση αποθεμάτων τροφίμων, ποτών και εξοπλισμού
 • Έλεγχος και διαχείριση κόστους όλων των επισιτιστικών τμημάτων
 • Banquets, Meetings & Events Operation
 • Επικοινωνία με πελάτες πριν και κατά την διάρκεια παραμονής τους στο ξενοδοχείο με σκοπό Upselling.
 • Επίλυση προβλημάτων πελατών
 • Duty Manager

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Προϋπηρεσία (5 χρόνια) σε αντίστοιχη θέση σε ξενοδοχείο 4* ή 5*
 • Απόφοιτος/η Τουριστικής Σχολής
 • Άριστη γνώση Αγγλικών
 • Γνώση διαδικασιών HACCP
 • Άριστη ικανότητα στην επικοινωνία, στις διαπροσωπικές σχέσεις και στην Διοίκηση προσωπικού
 • Προσανατολισμός στην εξυπηρέτηση των πελατών και στην επίτευξη των στόχων
 • Ικανότητα επίτευξης αποτελεσμάτων κάτω από πίεση
 • Ευελιξία και ικανότητα προσαρμογής σε ένα αυξανόμενα απαιτητικό περιβάλλον.

Επιπλέον Προσόντα:

 • Μεταπτυχιακός Τίτλος σπουδών
 • Γνώση 2ης ξένης γλώσσας
 • Γνώση προγράμματος Opera/Micros

Παρέχονται:

 • Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών
 • Προοπτικές εξέλιξης
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Το email στο οποίο θα πρέπει οι υποψήφιοι να στέλνουν τα βιογραφικά τους είναι το hr@civitelhotels.com.