Η παρασκευή ενός τέλειου καφέ φίλτρου εξαρτάται από πολλούς παράγοντες οι οποίοι είναι οι εξής:
1. H ιδανική αναλογία καφέ προς νερό είναι 50-65γρ. καφέ ανά 1 λίτρο νερό.
2. Το κόψιμο του καφέ πρέπει να είναι το κατάλληλο και προκύπτει από την εξής συνθήκη: ο κατάλληλος χρόνος διήθησης είναι 4-6 λεπτά για 1,8 λίτρα σε standard μηχανή καφέ φίλτρου<br/ > 3. Η καλή ποιότητα του νερού η οποία προσδιορίζεται από το ουδέτερο Ph7.0, ενώ αποδεκτά είναι και τα επίπεδα μεταξύ 6.5-7.5.<br/ > 4. Η ιδανική θερμοκρασία του νερού είναι 92°C-96°C.

Οι ενέργειες για την παρασκευή ενός τέλειου espresso
– Δοσολογία -Δόση 8gr-10gr
– Χρόνος 23sec-25sec
– Tamping (εξαρτάται από την ποσότητα του καφέ, έτσι ώστε να τηρείται η συνθήκη 1ml/sec)
– Όγκος 23ml-25ml
– Θερμοκρασία νερού στο group 90°C-93°C
– Πίεση αντλίας 9atm

Οι έλεγχοι που χρειάζονται πριν την παρασκευή ενός τέλειου espresso είναι οι εξής:
Έλεγχος μύλου
1. Τέλεια κοπή καφέ
2. Δοσομέτρηση-δοσολογία
3. Φρεσκάδα κόκκων

Έλεγχος μηχανής
1. Επίπεδο νερού
2. Θερμοκρασία και πίεση στο boiler
3. Πίεση ογκομετρικής αντλίας
4. Φίλτρα, σίτες σταθερού group και φίλτρα κούπας
5. Σωστή διανομή νερού από το group
Για να είναι αποτελεσματική η μηχανή παρασκευής espresso πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται συστηματικά.

Καθημερινές ενέργειες
Φίλτρα, φίλτρα κούπας, σίτες, λάστιχα κούπας και η λεκάνη αποχέτευσης της μηχανής πρέπει να ελέγχονται καθημερινά. Για την καθαριότητα των σιτών, πρέπει να χρησιμοποιούμε το τυφλό φίλτρο και ένα ειδικό προϊόν με βάση τη σόδα. Τα λαστιχάκια θα πρέπει να καθαρίζονται με μία ειδική βούρτσα, ενώ τα φίλτρα και τα φίλτρα κούπας τα αφήνουμε στο νερό όλη νύχτα, χρησιμοποιώντας πάντα ένα ειδικό προϊόν.

Ετήσιοι έλεγχοι
Κάθε χρόνο είναι απαραίτητο να ελέγχουμε τα μηχανικά μέρη που φθείρονται με έναν γενικό έλεγχο και την επέμβαση εξειδικευμένου προσωπικού.

Πηγή: cafetaf.gr