Με την Υπουργική Απόφαση 51236 τεύχ. Β΄ Αρ. φυλ. 4756 ανακοινώθηκαν τα νέα μέτρα τα οποία και θα ισχύουν έως τις 26 Σεπτεμβρίου σε καταστήματα εστίασης και επιχειρήσεις catering, αίθουσες εκδηλώσεων και κέντρα διασκέδασης.

Συγκεκριμένα στους εσωτερικούς χώρους των καταστημάτων θα είναι υποχρεωτικός ο εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνικό τρόπο, η τοποθέτηση διαλύματος στο 70% των τραπεζιών και φυσικά η απολύμανση των καταλόγων αμέσως μετά την χρήση και προτού δοθεί σε επόμενο πελάτη.

Όσον αφορά τους εξωτερικούς και υπαίθριους χώρους των ίδιων επιχειρήσεων παραμένει το μέτρο τοποθέτησης διαλύματος στο 70% των τραπεζιών και η απολύμανση των καταλόγων σε κάθε εναλλαγή πελάτη.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ως ανοικτοί υπαίθριοι χώρου για κάθε επιχείρηση εστίασης ορίζεται ο χώρος που βρίσκεται εκτός οριογραμμής του κτιρίου, εντός του οποίου στεγάζεται το κατάστημα και είναι ανοιχτός τουλάχιστον από τις δύο πλευρές.

Πηγή: www.pansekte.com