Καταλύματα, εστιατόρια και αξιοθέατα μπορούν να καταχωρηθούν στο TripAdvisor δωρεάν. Η παρουσία σας στο TripAdvisor θα αυξήσει την προβολή της επιχείρησής σας σε ένα μεγάλο, εξειδικευμένο κοινό και θα σας παρέχει πρόσβαση σε πολλά δωρεάν εργαλεία μάρκετινγκ. Η διαδικασία της καταχώρισης είναι εύκολη.

  • Το TripAdvisor καταχωρεί εστιατόρια που είναι ανοιχτά στο κοινό. Για τις αλυσίδες, καταχωρείται κάθε τοποθεσία ως ξεχωριστό εστιατόριο.

Βήμα – Βήμα η διαδικασία καταχώρησης εστιατορίου:

Βήμα 1

Υπάρχουν δύο τρόποι καταχώρησης ενός εστιατορίου: είτε να ζητήσει την καταχώριση ένας εκπρόσωπος της επιχείρησης, είτε να γράψει ένας χρήστης του TripAdvisor κριτική για την επιχείρηση, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία καταχώρισης.

Προτού ζητήσετε μια καταχώριση, μεταβείτε στη σελίδα  www.tripadvisor.com.gr/Owners για να δείτε μήπως η επιχείρησή σας έχει προστεθεί ήδη από κάποιον ταξιδιώτη στο TripAdvisor. Πληκτρολογήστε το όνομα της επιχείρησής σας στο πλαίσιο. Εάν εμφανιστεί στην αναπτυσσόμενη λίστα των αποτελεσμάτων, τότε ένας ταξιδιώτης έχει ήδη εκκινήσει τη διαδικασία καταχώρισης. Επιλέξτε την επιχείρησή σας από την αναπτυσσόμενη λίστα και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί «Διεκδικήστε την επιχείρησή σας» για να επιβεβαιώσετε ότι συνδέεστε με την επιχείρηση. Εάν η επιχείρησή σας είναι ήδη καταχωρημένη, πρέπει να διεκδικήσετε αυτήν την καταχώριση αντί να δημιουργήσετε καινούργια.

Εάν η επιχείρησή σας ΔΕΝ είναι καταχωρημένη, τότε ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

Βήμα 2

Μπαίνετε στην ιστοσελίδα: www.tripadvisor.com.gr/GetListedRestaurant

(Εάν θέλετε, αλλάζετε τη γλώσσα στα Ελληνικά πατώντας στη σημαία πάνω-δεξιά της σελίδας)

Βήμα 3

Συμπληρώνετε τα παρακάτω στοιχεία:

Untitled-1

Πατάτε Επόμενο και στη συνέχεια συμπληρώνετε τα στοιχεία στο Βήμα 4

Βήμα 4

tripadvisor -2a tripadvisor -3a

Βήμα 5

Πατάτε Υποβολή και εντός ολίγων ημερών θα ενημερωθείτε για την καταχώρηση

tripadvisor