Κάθε μήνα πάνω από 390 εκατομ. ταξιδιώτες επισκέπτονται την πλατφόρμα TripAdvisor, για να οργανώσουν το ταξίδι τους και χάρη στο νέο εργαλείο της TripAdvisor τα ξενοδοχεία μπορούν να προβληθούν ακόμη καλύτερα στο κοινό τους.

Συγκεκριμένα, το Storyboard επιτρέπει στα ξενοδοχεία να δημιουργήσουν μία όμορφη παρουσίαση με φωτογραφίες και κριτικές, κάνοντας πιο αποτελεσματική την προβολή τους, από ότι με απλές στατικές φωτογραφικές.

Τα βήματα για την εφαρμογή του Storyboard είναι:

1. Εγγραφή στο Business Advantage για Ξενοδοχεία www.tripadvisor.com/BusinessAdvantage

ή στο TripAdvisor Premium για Εστιατόρια www.tripadvisor.com/Premium

2. Είσοδος στο Management Center www.tripadvisor.com/Owners

3. Κλικ στο  “Create Storyboard” από το μενού  “Manage Photos”  για Ξενοδοχεία

ή κλικ στο “Manage Storyboard” από το μενού “Profile”  για Εστιατόρια