Η Coffee Island απέκτησε  πλέον την σημαντική διεθνή πιστοποίηση Q Graders από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Coffee Quality Institute (CQI) που δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο για τη βελτίωση της ποιότητας του καφέ αλλά και τις ζωές των ανθρώπων που τον παράγουν.

Ο καφές είναι ένα από τα πιο βασικά διαπραγματεύσιμα γεωργικά προϊόντα στον κόσμο και περισσότερα από 125 εκατομμύρια άνθρωποι εξαρτώνται από την παραγωγή του για την επιβίωσή τους. Το CQI  παρέχει εκπαίδευση και τεχνική βοήθεια στους παραγωγούς καφέ και σε άλλα άτομα στην αλυσίδα εφοδιασμού για να αυξήσουν την αξία, τον όγκο και τη βιωσιμότητα της παραγωγής καφέ υψηλής ποιότητας.

Επίσης, λειτουργεί για την οικοδόμηση θεσμικής ικανότητας σε χώρες παραγωγής καφέ με τη δημιουργία συστημάτων και υποδομών που ενθαρρύνουν τη διασφάλιση της ποιότητας, η οποία κατά συνέπεια οδηγεί σε υψηλότερα εισοδήματα αγροτών. Επιπλέον, το CQI είναι ο μοναδικός οργανισμός που εργάζεται σε συνεργασία με χώρες παραγωγής και κατανάλωσης ώστε να δημιουργηθούν οι θεσμικές αλλαγές που μπορούν να χτίσουν μια πιο βιώσιμο αγορά.

Η ιδιαίτερη έμφαση που δίνεται από το CQI στην αντιμετώπιση ζητημάτων που σχετίζονται με την ποιότητα καθιστά τη διεθνή πιστοποίηση Q Graders σημαίνουσας σημασίας για την Coffee Island. Η εν λόγω διάκριση τιμά την εταιρεία η οποία θα συνεχίζει να λειτουργεί με γνώμονα την ποιότητα των υπηρεσιών και προϊόντων της.