της Τόνιας Τσακίρη, tovima.gr*

Στον χώρο της εστίασης ενδιαφέρονται να επενδύσουν οι περισσότεροι Ελληνες ως 100.000 ευρώ, με τη μέθοδο του franchising, μια μέθοδο που δείχνει αντοχή στην εποχή της κρίσης. Αυτά είναι τα βασικά συμπεράσματα της έρευνας για τις τελευταίες τάσεις στον κλάδο του franchise που πραγματοποίησε η εταιρεία MSO – Marketing Services Organization για λογαριασμό της διεθνούς έκθεσης KEM Franchise. Η έκθεση KEM Franchise πραγματοποιήθηκε από τις 18 ως τις 21 Μαρτίου.

Η διοργάνωση της έκθεσης συνέπεσε με μια κρίσιμη οικονομική και πολιτική συγκυρία για τις επιχειρήσεις και αποσκοπούσε στην παρουσίαση των success stories των νέων επιχειρηματιών που εντάχθηκαν σε μια αλυσίδα franchise, άνοιξαν εν μέσω κρίσης τη δική τους επιχείρηση και εξασφάλισαν το επαγγελματικό τους μέλλον.

Σύμφωνα με την έρευνα, ο κύριος όγκος των ερωτωμένων (61,48%) παρουσιάζει επενδυτική δυνατότητα ή πρόθεση επένδυσης ως 100.000 ευρώ. Το 21,22% είναι διατεθειμένο να επενδύσει ως 200.000 ευρώ, το 10,93% μεταξύ 201.000 ευρώ και 300.000 ευρώ, ενώ το 6,37% εμφανίζει επενδυτική δυνατότητα άνω των 301.000 ευρώ.

Ως προς τα προς επένδυση ποσά ανά κατηγορία στην κατηγορία «Εστίαση -Τρόφιμα», οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι προτίθενται να διαθέσουν ως 100.000 ευρώ σε ποσοστό 73,64% αλλά ταυτόχρονα την επιλέγουν ως κύριο πεδίο ενδιαφέροντος και άτομα που θέλουν να επενδύσουν ποσά άνω των 301.000 ευρώ με ποσοστό 3,10% αλλά και άτομα που επιθυμούν να διαθέσουν από 101.000 ευρώ ως 300.000 ευρώ.

Είναι σαφές από την έρευνα ότι μεγαλύτερο ενδιαφέρον συγκεντρώνει η κατηγορία «Εστίαση – Τρόφιμα» (35,48%), η οποία συνεχίζει να αποτελεί τον κύριο στόχο των επενδυτών. Ακολουθούν οι κατηγορίες «Παροχή Υπηρεσιών» (21,90%), «Διάφορα» (15,95%) και «Υγεία – Oμορφιά» (10%). Σημαντικά ποσοστά παρουσιάζουν οι κατηγορίες «Ενδυση – Υπόδηση – Αξεσουάρ» (8,33%) και «Oικιακός Εξοπλισμός» (3,34%). Η «Εκπαίδευση – Επιμόρφωση» (5%), ενώ αποτελεί μέρος της Παροχής Υπηρεσιών, συγκεντρώνει σημαντικό ποσοστό ενδιαφέροντος και αναλύεται ξεχωριστά.

(*) Διαβάστε το υπόλοιπο άρθρο στο: tovima.gr