Το πολυπολιτισμικό Λονδίνο είναι ένας από τους πιο σημαντικούς Ευρωπαϊκούς προορισμούς που προσφέρει, πέραν των υπολοίπων, και αξιόλογα sushi restaurants, τα οποία εύκολα θα μπορούσαν να συγκαταλέγονται ανάμεσα στα καλύτερα του κόσμου.

Παρακάτω, λοιπόν, παρουσιάζονται τα 5 καλύτερα sushi restaurants του Λονδίνου, που αξίζει κανείς να επισκεφτεί.

Engawa

sushi restaurants

Uchi

sushi restaurants

Umu

The Araki

sushi restaurants

Roka

sushi restaurants