Ο όρος specialty coffee έχει κάνει την εμφάνισή του τα τελευταία χρόνια. Στην πραγματικότητα, όμως, πρόκειται για καφέ, ο οποίος έχει προκύψει, πολύ απλά, από κόκκους εξαιρετικής ποιότητας.

specialty coffee

Οι κόκκοι αυτοί, δηλαδή, καλλιεργούνται στις πλέον κατάλληλες συνθήκες και ουσιαστικά παρέχουν μοναδική γεύση στο τελικό αποτέλεσμα, χάρη στις κλιματολογικές συνθήκες, στο έδαφος που το φυτό αναπτύσσεται, στον τρόπο επεξεργασίας και, φυσικά, στον τρόπο διαλογής.

Από τη στιγμή που θα φυτευτεί ο πρώτος σπόρος του, μέχρι τη στιγμή που ο καφές θα φτάσει στο φλιτζάνι, ο καφές αυτός αξιολογείται σε κάθε στάδιο. Εάν, λοιπόν, δεν πληροί τις προϋποθέσεις σε κάθε στάδιο ξεχωριστά, δεν μπορεί να θεωρηθεί specialty coffee.

Για να χαρακτηριστεί ένας καφές specialty, πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα κριτήρια και να περάσει από το σύστημα αξιολόγησης του Ωμού Καφέ. Επομένως, για να καταλάβει κανείς εάν η παρτίδα του καφέ αυτού ανταποκρίνεται στα κριτήρια ενός specialty coffee, θα πρέπει να εξεταστεί όλη η παρτίδα καφέ και να μην βρεθεί ούτε ένας ελαττωματικός κόκκος.

Σε αυτήν την διαδικασία, το πρώτο πράγμα που ελέγχεται είναι το χρώμα του κόκκου. Το αποδεκτό εύρος αποχρώσεων είναι από μπλε-πράσινο, γαλάζιο-πράσινο, πράσινο, χλωμό πράσινο, πράσινο-κίτρινο έως και χλωμό κίτρινο.

Σε δεύτερο στάδιο, εξετάζεται αν ο κόκκος έχει υποστεί αλλοίωση από κάποιο μύκητα. Το δείγμα που παίρνεται συνήθως για αξιολόγηση είναι 350 γραμμάρια ανά τσουβάλι καφέ. Αφού εξεταστούν οι κόκκοι, μετά ακολουθεί συγκεκριμένη διαδικασία γευσιγνωσίας από πιστοποιημένους γευσιγνώστες. Η τελική βαθμολογία της παρτίδας πρέπει να είναι πάνω από 82 και μέχρι 100 βαθμούς, που είναι το άριστο. Ενδεικτικά, κάποια πεδία που εξετάζονται από του γευσιγνώστες είναι η οξύτητα, η γλυκύτητα, η καθαρότητα της γεύσης, κ.ο.κ.

1η δημοσίευση: 12 Μαρτίου, 2019