Μελέτη ICAP: «40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής Οικονομίας

O Νικήτας Κωνσταντέλλος, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ICAP
δήλωσε σχετικά:

“Μετά από μία τριετία ελαφράς ανάκαμψης της Ελληνικής οικονομίας, το 2020 σηματοδοτήθηκε
από τη βαθιά ύφεση που βίωσε η χώρα, καθώς το ΑΕΠ κατέγραψε σημαντική μείωση 8,2%. Η
ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 και η εξάπλωσή της και στη χώρα μας από το Μάρτιο
του 2020, ανέτρεψε εντελώς τη θετική προοπτική που μόλις είχε αρχίσει να διαφαίνεται.
Η υγειονομική κρίση εκτός των σοβαρότατων προβλημάτων που έχει επιφέρει σε κοινωνικό
επίπεδο, έχει πλήξει σε μεγάλο βαθμό και τις Ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες εδώ και ένα χρόνο
καταβάλλουν έντονες προσπάθειες ώστε να προσαρμοστούν στις πρωτόγνωρες αυτές συνθήκες
λειτουργίας και να αντιμετωπίσουν τα πολλαπλά προβλήματα. Παρά τα μέτρα που λαμβάνονται
συνεχώς από την Πολιτεία, η υγειονομική κρίση συνεχίζεται και τους πρώτους μήνες του 2021,
εκτιμάται δε ότι θα υφίσταται για μερικούς μήνες ακόμη, εντείνοντας την ανησυχία αλλά και την
αβεβαιότητα του Ελληνικού εταιρικού τομέα.

Σίγουρα, η τρέχουσα συγκυρία έχει επηρεάσει σε διαφορετικό βαθμό κάθε κλάδο
οικονομικής δραστηριότητας της χώρας. Για το σύνολο του εταιρικού τομέα αναμένεται σημαντική
επιδείνωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων το 2020.
Ωστόσο, πέραν της όποιας πορείας κατέγραψαν οι επιμέρους επιχειρηματικοί τομείς το
2020, ενδιαφέρον έχει να αποτυπωθούν οι τάσεις που χαρακτήρισαν διάφορους κλάδους
οικονομικής δραστηριότητας τα προηγούμενα έτη, όπως αυτές προκύπτουν από τα οικονομικά
δεδομένα και αποτελέσματα των Ελληνικών εταιρειών.
Η ICAP παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και την πορεία όλων των κλάδων οικονομικής
δραστηριότητας, παρουσιάζει τις επιδόσεις επιλεγμένων κλάδων της Ελληνικής οικονομίας, όπως
αυτές αποτυπώνονται στα οικονομικά αποτελέσματα των εταιρειών για το 2019. Σε γενικές
γραμμές διαπιστώνεται ότι, οι Ελληνικές εταιρείες κατάφεραν να διατηρήσουν τις θετικές τους
επιδόσεις και το 2019, καταδεικνύοντας σχετική σταθερότητα στους δείκτες κερδοφορίας και
αποδοτικότητας ιδίων και απασχολουμένων κεφαλαίων.
Θα πρέπει λοιπόν, να αναδειχτούν εκείνοι οι κλάδοι που πέτυχαν αξιόλογες επιδόσεις, οι
οποίες παρουσιάζονται στην φετινή έκδοση της ICAP 40 Κορυφαίοι Κλάδοι της Ελληνικής
Οικονομίας. Η έκδοση περιλαμβάνει μία σύντομη επισκόπηση των πρόσφατων εξελίξεων για
επιλεγμένους κλάδους, συγκεντρώνοντας ουσιαστική πληροφόρηση που αντλείται από τις Κλαδικές
Μελέτες που εκδίδει ο Όμιλος μας”.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ: ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΚΛΑΔΩΝ
Η ελληνική οικονομία κινήθηκε σε τροχιά βαθιάς ύφεσης το 20201, καθώς το ΑΕΠ έλαβε αρνητικό
πρόσημο, μετά την ελαφρά ανάκαμψη που εμφάνισε την προηγούμενη τριετία, 2017-20192.
Οι προοπτικές για την εγχώρια οικονομία στις αρχές του 2020 θεωρούνταν θετικές. Ωστόσο, η
ξαφνική εμφάνιση της πανδημίας Covid-19 σε παγκόσμιο επίπεδο και η εξάπλωσή της στη χώρα
μας από τον Μάρτιο του 2020, άλλαξε πάλι τα δεδομένα και ανέτρεψε εντελώς τη θετική εικόνα
των προηγουμένων ετών. Οι επιπτώσεις της πανδημίας είναι ιδιαίτερα αρνητικές και έχουν επιφέρει
βαρύ πλήγμα στην ελληνική οικονομία.
Τα μέτρα που λαμβάνονται συνεχώς από την Πολιτεία τον τελευταίο χρόνο (υπολειτουργία,
αναστολή της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων για μεγάλο χρονικό διάστημα, περιορισμός
μετακινήσεων κ.ά.) με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς της νόσου, έχουν δημιουργήσει
σημαντικά προβλήματα στην αγορά (μείωση ρευστότητας, αναβολή – ματαίωση επενδύσεων,
αύξηση ανεργίας, συρρίκνωση διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών κ.ά.). Βεβαίως, θα πρέπει
να τονισθεί ότι ο βαθμός στον οποίο επηρεάζεται κάθε κλάδος οικονομικής δραστηριότητας είναι
διαφορετικός. Υπάρχουν κλάδοι που μέσα σε αυτές τις πρωτόγνωρες και δύσκολες συνθήκες
δείχνουν ανθεκτικότητα ή επηρεάζονται σε πολύ χαμηλό βαθμό, όπως είναι οι κλάδοι που
συνδέονται με την τεχνολογία (τηλεπικοινωνίες, ηλεκτρονικό εμπόριο, κ.ά.), ο κλάδος των supermarkets,
ο φαρμακευτικός κλάδος κ.α. Στην αντίπερα όχθη όμως, κλάδοι όπως αυτοί που
εντάσσονται ή συνδέονται άμεσα με τον ευρύτερο τουριστικό τομέα (ξενοδοχεία, μονάδες μαζικής
εστίασης, κ.ά.) πλήττονται σε μεγάλο βαθμό.
Για το 2020, που η εγχώρια οικονομία κινήθηκε σε βαθιά ύφεση, αναμένεται επιδείνωση των
αποτελεσμάτων των ελληνικών επιχειρήσεων. Δυστυχώς, οι συνθήκες πανδημίας συνεχίζονται και
τους πρώτους μήνες του 2021 και οι επιχειρήσεις εξακολουθούν να λειτουργούν σε ένα
περιβάλλον έντονης ανησυχίας και αβεβαιότητας, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε
να διαχειριστούν καλύτερα τα κόστη τους και να περιορίσουν όσο το δυνατόν τις απώλειές τους.
Ωστόσο, πέραν της όποιας πορείας κατέγραψε ο ελληνικός εταιρικός τομέας το 2020, η οποία θα
διαπιστωθεί με τη δημοσίευση και ανάλυση των οικονομικών καταστάσεων των εταιρειών για τη
συγκεκριμένη διαχειριστική χρήση, ενδιαφέρον έχει να αποτυπωθούν οι τάσεις που χαρακτήρισαν
διάφορους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας τα προηγούμενα έτη, όπως αυτές προκύπτουν
από τα οικονομικά δεδομένα και αποτελέσματα των ελληνικών εταιρειών. Στο πλαίσιο αυτό,
αξιοποιώντας το υλικό που περιέχεται στις ΚΛΑΔΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ της ICAP, στην παρούσα έκδοση
δίδεται συνοπτικά η εικόνα που παρουσιάζουν 40 επιλεγμένοι κλάδοι, βάσει των αντίστοιχων
μελετών έκδοσης 2020-2019.
Όπως έχει αναφερθεί και σε προηγούμενες εκδόσεις, κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης της
χώρας οι απώλειες του εταιρικού τομέα ήταν μεγάλες, με κύριο χαρακτηριστικό τη σημαντική
επιδείνωση της κερδοφορίας και τη συσσώρευση ζημιών επί σειρά ετών. Ωστόσο, η εικόνα αυτή
άλλαξε το 2015 και βελτιώθηκε περισσότερο τα επόμενα έτη (2016-2019).
Προκειμένου να δοθεί η γενικότερη εικόνα των μεταβολών που χαρακτήρισαν τους ευρύτερους
κλάδους της οικονομίας (βάσει κατάταξης NACE), αρχικά παρατίθενται ορισμένα συγκεντρωτικά
στοιχεία, τα οποία προκύπτουν από την ανάλυση των στοιχείων που περιλαμβάνονται στους
δημοσιευμένους ισολογισμούς (χρήσης 2019) των ελληνικών εταιρειών ΑΕ και ΕΠΕ, που
παρουσιάστηκαν στην τελευταία έκδοση της ICAP «Η Ελλάδα σε Αριθμούς-2021».
Από τα σχετικά δεδομένα προκύπτει ότι, το 2019 ο ελληνικός εταιρικός τομέας εμφάνισε αύξηση
στον κύκλο εργασιών του και στα λειτουργικά του αποτελέσματα. Ωστόσο, η διαμόρφωση
αρνητικού μη λειτουργικού αποτελέσματος το 2019 είχε ως συνέπεια τη συρρίκνωση της καθαρής
κερδοφορίας του.