Τη περίοδο Σεπτέμβριος 2016 – Σεπτέμβριος 2017, οι δαπάνες των επισκεπτών της Airbnb σε εστιατόρια 44 πόλεων από όλο τον κόσμο, έφτασαν τα 6,5 δισ. δολάρια έφτασαν, ποσό κατά 2 δισ. δολάρια μεγαλύτερο σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος.

Κατά μέσο όρο, οι ημερήσιες δαπάνες τους σε εστιατόρια ανέρχονται μεταξύ 40 και 100 δολάρια ανά επισκέπτη.

Την ίδια περίοδο, οι επισκέπτες της Airbnb στην Ευρώπη δαπάνησαν περισσότερα από 2,8 δισ. δολάρια σε εστιατόρια, σε 10 μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις.