Ο Covid-19 επηρέασε κάθε κλάδο δραστηριότητας, αλλά αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι ο Τουρισμός και η καφεστίαση.

Η Coca Cola σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μποδοσάκη λανσάρει το πρόγραμμα Future Loading με στόχο την στήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας καθώς και της ενίσχυσης της απασχόλησης σε αυτούς τους τομείς.

Τι είναι το Future Loading

Το πρόγραμμα Future Loading είναι μια κοινωνική πρωτοβουλία που πραγματοποιεί η Coca-Cola στην Ελλάδα μαζί με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, και σε συνεργασία με άλλες σημαντικές εταιρείες και οργανισμούς – υποστηρικτές, ενώ τελεί υπό την αιγίδα των Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υπουργείου Τουρισμού, ΣΕΤΕ, ΕΦΕΤ. Το πρόγραμμα στοχεύει στη στήριξη των μικρών επιχειρήσεων καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca) και την ενίσχυση της απασχολησιμότητας στον κλάδο με πιστοποιήσεις και εκπαιδεύσεις προσωπικού που διευκολύνουν την ομαλή μετάβασή τους στις νέες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία.

Το πρόγραμμα Future Loading αποτελεί μια εργαλειοθήκη ειδικά σχεδιασμένη για τις ανάγκες των εν λόγω επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους. Προσφέρει στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις εργαλεία που τους βοηθούν να εξασφαλίσουν την ασφαλή λειτουργία τους, να ενταχθούν στην εποχή του ψηφιακού μετασχηματισμού, να προσελκύσουν πελάτες και να ενσωματώσουν τις αρχές περιβαλλοντικής βιωσιμότητας στην επιχείρησή τους.

Οι μικρές επιχειρήσεις καφεστίασης και φιλοξενίας που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στα ακόλουθα εργαλεία:

1. Επανεκκίνηση & προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.
2. Ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού
3. Διαφημιστική προβολή & προσέλκυση πελατών
4. Βιώσιμη ανάπτυξη και υιοθέτηση των αρχών Κυκλικής Οικονομίας & Ανακύκλωσης, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Οικολογική Εταιρία Ανακύκλωσης.

Κριτήρια ένταξης στο πρόγραμμα

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις που θέλουν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Να ανήκουν στον κλάδο καφεστίασης και φιλοξενίας (Ho.Re.Ca) και να λειτουργούν τα τελευταία 3 χρόνια
  • Να έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών έως 500.000 ευρώ
  • Να διαθέτουν προσωπικό 2 έως 25 άτομα
  • Να είναι ανεξάρτητες επιχειρήσεις (να μην ανήκουν σε κάποιον μεγαλύτερο όμιλο εταιρειών)
  • Να έχουν τακτοποιημένες ασφαλιστικές υποχρεώσεις
  • Να τηρούν το πρότυπο HACCP σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων

Σημειώνεται πως θα τηρηθεί αυστηρή σειρά προτεραιότητας βάσει χρονολογικής σειράς κατάθεσης των σχετικών αιτήσεων, η αξιολόγηση των οποίων θα γίνει από την εξειδικευμένη ομάδα Προγραμμάτων του Ιδρύματος Μποδοσάκη.