Η αειφορία είναι ένας όρος με βαρύνουσα σημασία, αφού αποδεικνύεται όλο και πιο σημαντική για τη ζωή μας, επηρεάζοντας τις καθημερινές μας συνήθειες. Η αειφόρος ανάπτυξη (sustainability) είναι η οικονομική ανάπτυξη που σχεδιάζεται και υλοποιείται λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιωσιμότητα αυτού.

Σκοπός της αειφορίας είναι η μέγιστη δυνατή απολαβή αγαθών από το περιβάλλον, χωρίς όμως την καταστροφή ή διακοπή της παραγωγής αυτών. Για πολλά χρόνια η βιομηχανία του καφέ δεν λειτουργούσε με αυτό το σύστημα.
Εν τούτοις, στις μέρες μας όλο και περισσότερες επιχειρήσεις του χώρου εργάζονται προς αυτό το επιχειρηματικό μοντέλο.

καφέ

Τι είναι λοιπόν ο βιώσιμος καφές;

Όταν κάνουμε λόγο για τον βιώσιμο καφέ, αναφερόμαστε στον καφέ που καλλιεργείται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και τους ανθρώπους.

Οι επιχειρήσεις, στις οποίες καλλιεργείται αυτού του είδους ο καφές, λειτουργούν όσο το δυνατόν πιο ανεξάρτητα και «καθαρά» μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κι ανακύκλωσης.

Προσπαθούν να μην μολύνουν το περιβάλλον αλλά και να ενεργούν προς όφελός του, με διάφορες τεχνικές ή οργανωμένα προγράμματα, όπως για παράδειγμα τις αναδασώσεις ή τις αναφυτεύσεις.

Τέλος, τα λιπάσματα που χρησιμοποιούνται είναι βιολογικά. Στόχος για κάθε επιχείρηση είναι να μην αποσκοπεί στο άμεσο κέρδος αλλά στην μακροπρόθεσμη ευημερία και σταθερότητα.

Η ατμόσφαιρα της γης αλλάζει, αλλά όχι με καλό τρόπο. Με το πέρασμα του χρόνου, καθίσταται ολοένα και πιο σαφές πώς πρέπει να λειτουργούμε, αν θέλουμε να έχουμε ένα βιώσιμο περιβάλλον!

Πηγή: www.kudu.gr