Το υπουργείο Τουρισμού δημοσίευσε την προκήρυξη για την εισαγωγή οκτακοσίων πενήντα επτά (857) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις είτε αυτοπροσώπως, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια αρχή, στις κατά τόπους Γραμματείες των Μονάδων Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, από την Δευτέρα 28.8.2017 έως και την Παρασκευή 15.9.2017, από τις 9.00 π.μ μέχρι τις 14.30 μ.μ όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Την ενημερωτική σελίδα για τα Δημόσια ΙΕΚ μπορείτε να την δείτε εδώ.

Συγκεκριμένα το υπουργείο προκηρύσσει την εισαγωγή οκτακοσίων πενήντα επτά (857) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) του Υπουργείου Τουρισμού για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018, σύμφωνα με την 12038/7.7.2017 Απόφαση της Υπουργού Τουρισμού «Προγραμματισμός λειτουργίας των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού, για την εκπαιδευτική περίοδο 2017-2018» (ΑΔΑ: ΨΙΛΤ465ΧΘΟ-ΗΣΞ) (Β΄ 2414) στις παρακάτω ειδικότητες ανά Μονάδα Κατάρτισης, ως εξής:

Α. Ειδικότητα Τεχνικός Τουριστικών Μονάδων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (Υπηρεσία υποδοχής -Υπηρεσία ορόφων -Εμπορευματογνωσία): Άτομα 382 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. ΙΕΚ Αναβύσσου Αττικής (75 άτομα) Πρωινά τμήματα

2. ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

3. ΙΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

4. ΙΕΚ Ρόδου (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

5. ΙΕΚ Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα -1 Απογευματινό τμήμα

6. ΙΕΚ Γαλαξιδίου (30 άτομα) Πρωινό τμήμα

7. ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης (27 άτομα) Πρωινό τμήμα

8. ΙΕΚ Κέρκυρας (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

Β. Ειδικότητα Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης – Αρχιμάγειρας (chef): Άτομα 375 Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. ΙΕΚ Αναβύσσου Αττικής (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

2. ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

3. ΙΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης (50 άτομα) Πρωινά τμήματα

4. ΙΕΚ Ρόδου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

5. ΙΕΚ Κέρκυρας (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα – 1 Απογευματινό τμήμα

6. ΙΕΚ Άργους Πελοποννήσου (50 άτομα) 1 Πρωινό τμήμα – 1 Απογευματινό τμήμα

7. ΙΕΚ Γαλαξιδίου (50 άτομα) Πρωινό τμήμα

8. ΙΕΚ Αλεξανδρούπολης (50 άτομα) Πρωινό τμήμα

Γ. Τεχνικός Αρτοποιός- Ζαχαροπλαστικής: Άτομα 100 – Απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

1. ΙΕΚ Αναβύσσου (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

2. ΙΕΚ Περαίας Θεσσαλονίκης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

3. ΙΕΚ Ηρακλείου Κρήτης (25 άτομα) Πρωινό τμήμα

4. ΙΕΚ Κέρκυρας (25 άτομα) Απογευματινό τμήμα

Την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ μπορείτε να την δείτε ΕΔΩ.