Η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου (ΑΣΤΕΡ),  ιδρύθηκε το 1956, ήταν η   πρώτη Σχολή στην Ελλάδα και από τότε λειτουργεί στη πραγματικότητα ως αμιγής ξενοδοχειακή σχολή στα πρότυπα της αντίστοιχης ξενοδοχειακής σχολής της Λοζάνης.

Η ΑΣΤΕΡ ιδρύθηκε σε μια εποχή με απόλυτο κενό στο τομέα της ανώτερης ξενοδοχειακής εκπαίδευσης και από την άποψη αυτή ήρθε να καλύψει το έλλειμμα σε στελεχικό δυναμικό της ελληνικής ξενοδοχίας που βρίσκονταν στα πρώτα βήματα της ανάπτυξής της.

Μαζί με την ΑΣΤΕΚ (ΑΣΤΕΑΝ) είναι οι δύο Ανώτερες Σχολές που λειτουργούν στην Ελλάδα και ανήκουν στο Υπουργείο Τουρισμού. Η συμβολή των αποφοίτων της ΑΣΤΕΡ από τα μέσα της δεκαετίας του ’60 ήταν πολύ  σημαντική στην ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, όχι μόνο γιατί στελέχωσαν τα ξενοδοχεία με επαγγελματικά καταρτισμένα διευθυντικό προσωπικό, αλλά και άλλες τουριστικές δραστηριότητες και όχι μόνο αφού απόφοιτοι της στελέχωσαν τα τουριστικά τμήματα των τεχνικών επαγγελματικών λυκείων και αρκετοί κατέλαβαν ακόμα και πανεπιστημιακές θέσεις σε ελληνικά και ξένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι απόφοιτοι της ΑΣΤΕΡ με την επαγγελματική τους κατάρτιση κατέκτησαν την εμπιστοσύνη του ξενοδοχειακού κλάδου με αποτέλεσμα να προτιμούνται έναντι άλλων αποφοίτων, όπως μαρτυρεί το γεγονός ότι εκατοντάδες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις έχουν στελεχωθεί και διευθύνονται από αποφοίτους της.

Στους φοιτητές  παρέχονται
– Δωρεάν φοίτηση
– Αμειβόμενη πρακτική άσκηση
– Υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό σε μεταπτυχιακό επίπεδο.

Στόχος της εκπαίδευσης αποτελεί η κατάρτιση ικανών και κατάλληλων στελεχών για ξενοδοχειακές, επισιτιστικές και λοιπές επιχειρήσεις που περιλαμβάνονται στον Τουριστικό τομέα.

Η φοίτηση διαρκεί επτά εξάμηνα. Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών.

Α) Τον Θεωρητικό , που αρχίζει τον μήνα Οκτώβριο κάθε ακαδημαϊκού έτους και λήγει τον Ιούνιο του επομένου έτους, περιλαμβάνοντας δύο διδακτικά εξάμηνα χειμερινό και εαρινό, και
Β) Τον Πρακτικό , που αποτελεί συνέχεια του Θεωρητικού και αναπόσπαστη συνέχεια της εκπαίδευσης, αρχίζει τον Ιούλιο και λήγει στο τέλος του μηνός Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνολικής διάρκειας 9 μηνών. Οι φοιτητές τοποθετούνται με μέριμνα και εποπτεία της Σχολής σε επιλεγμένες Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις 5* και 4*, σε όλο τον Ελλαδικό χώρο, για την πραγματοποίηση της πρακτικής τους άσκησης.

Περισσότερες Πληροφορίες: www.aster.edu.gr