Σχολή Τουρισμού

Bachelors

  • BA Culinary Arts and Food Service Development
    (Επισιτιστικές Τέχνες και Ανάπτυξη Υπηρεσιών Εστίασης)

    Η επισιτιστική βιομηχανία σήμερα κατακλύζεται από νέες τάσεις και στηρίζεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή υψηλού όγκου, το catering, τις μονάδες ταχείας εξυπηρέτησης και ταυτόχρονα στην εξειδίκευση, την υψηλή αισθητική, τη θεωρία και πρακτική της γεύσης, τη δημιουργικότητα και την υψηλή τεχνογνωσία. Πρόκειται για βιομηχανία παγκόσμιας εμβέλειας, με διαρκή διεύρυνση ευκαιριών καριέρας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.Το πρόγραμμα σπουδών, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης σεφ, εισάγει τους φοιτητές στις απολύτως αναγκαίες παραπάνω θεματικές και καλλιεργεί δεξιότητες επιχειρηματικότητας, διοίκησης και προηγμένης τεχνικής, εισάγοντάς τους στο «εδώ και τώρα» του διεθνούς επισιτισμού! Αποτελεί ένα από τα πιο σύγχρονα προγράμματα σπουδών μαγειρικής διεθνώς, δίνει έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση και περιλαμβάνει μαθήματα που λαμβάνουν υπόψη τις τελευταίες τάσεις και τις πραγματικές ανάγκες της παγκόσμιας επισιτιστικής βιομηχανίας.Απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής και σε επαγγελματίες σεφ που επιθυμούν να προχωρήσουν σε υπεύθυνες θέσεις σε όλο το εύρος της βιομηχανίας του επισιτισμού.Διάρκεια: 1 έτος
  • BA Culinary Arts, Baking and Patisserie (Αρτοποιία / Ζαχαροπλαστική)
    Η εποχή της μικρομεσαίας επισιτιστικής επιχείρησης έχει πλέον παρέλθει. Η αρτοποιητική/ζαχαροπλαστική βιομηχανία στηρίζεται όλο και περισσότερο στην παραγωγή υψηλού όγκου, το catering, τις μονάδες ταχείας εξυπηρέτησης, σε νέες μεθόδους ψύξης και ψησίματος, και στην εξειδίκευση, την υψηλή αισθητική, τη δημιουργικότητα, την υψηλή τεχνογνωσία, τη σύνδεση με τη βιομηχανία ποτών κ.ά. Ο επισιτισμός αποτελεί βιομηχανία παγκόσμιας εμβέλειας, με διαρκή διεύρυνση ευκαιριών καριέρας τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό.Το πρόγραμμα σπουδών, σε αντίθεση με τα παραδοσιακά προγράμματα εκπαίδευσης αρτοποιών/ζαχαροπλαστών, δίνει έμφαση στην εργαστηριακή εκπαίδευση, εισάγει τους φοιτητές στις απολύτως αναγκαίες παραπάνω θεματικές και καλλιεργεί δεξιότητες επιχειρηματικότητας, διοίκησης και προηγμένης τεχνικής, εισάγοντάς τους στο «εδώ και τώρα» της διεθνούς αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής! Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αποφοίτους σχολών μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής και σε επαγγελματίες αρτοποιούς/ζαχαροπλάστες που επιθυμούν να προχωρήσουν σε υπεύθυνες θέσεις σε όλο το εύρος της βιομηχανίας του επισιτισμού.Διάρκεια: 1 έτος
 Περισσότερες Πληροφορίες: www.mitropolitiko.edu.gr