ΣΕΕΜΕ: «Διαχείριση Κρίσεων: Διαχειριστείτε την επιχείρησή σας σε περιόδους μικρών και μεγάλων κρίσεων»

Εισηγητής του σεμιναρίου θα είναι ο κύριος Γιώργος Παπατριανταφύλλου (Επικοινωνιολόγος και Διδάκτωρ Δημοσίων Σχέσεων) και το εκπαιδευτικό σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 08/12/2022, ώρα 18:30, στην αίθουσα του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Εξοπλισμού Μαζικής Εστίασης, Λένορμαν 75, 3 ος όροφος.

Οι Κρίσεις είναι απρόβλεπτα γεγονότα, τα οποία μπορούν να προκαλέσουν ξαφνική και σοβαρή ζημία στο προσωπικό, στη φήμη, ή στην παραγωγή της εταιρίας. Μία κατάσταση «κρίσης», μικρή ή μεγάλη, μπορεί να επιφέρει σε μια επιχείρηση οικονομικές συνέπειες (στο εσωτερικό ή εξωτερικό της περιβάλλον), υγειονομικές (covid-19) έως και φυσικές καταστροφές και αλλαγές στο άμεσο κοινωνικό περιβάλλον (αλλαγή εμπορικής κίνησης). Σημασία έχει η κατάλληλη διαχείριση και η σωστή στρατηγική που θα ακολουθηθεί για τη βιωσιμότητά της.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η γνώση πρακτικών διαχείρισης κρίσεων και η απόκτηση βασικών δεξιοτήτων που απαιτούνται, προκειμένου να αντιμετωπιστεί ο κίνδυνος που απειλεί την επιχείρηση!

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης θα καλυφθούν οι παρακάτω ενότητες:

Τρόποι επικοινωνίας
• με ποια μέσα επικοινωνείτε εκ νέου με πελάτες – προμηθευτές – εργαζόμενους
• πώς αξιοποιείτε κάθε «εργαλείο» επικοινωνίας Ενέργειες
• ποιες ενέργειες – δράσεις – δραστηριότητες θα πρέπει να περιλαμβάνει η νέα σας καμπάνια
• σχεδιασμός μίας νέας στρατηγικής επικοινωνίας

Στρατηγική δομή
• ποιο είναι το περιεχόμενο της επικοινωνίας σας
• ποια μηνύματα αποστέλλετε

Επανεκκίνηση
• πώς να τονώσετε την ταυτότητά σας
• νέα μηνύματα – φρεσκάρισμα εικόνας
• επανατοποθέτηση στις αγορές σας

Το σεμινάριο απευθύνεται σε μέλη του ΣΕΕΜΕ και τους επιχειρηματίες του κλάδου της Μαζικής Εστίασης.

Συμπληρώνετε την φόρμα εδώ!

Για την έγκαιρη εγγραφή σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε και τηλεφωνικά: 2105715881.Email: info@seeme.com.gr