Τόπος σεμιναρίου: Μιχαλακοπούλου 58, Αθήνα,

Ημερομηνία: 14/10/2020

Η εκπαίδευση απευθύνεται σε όλους όσοι εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν ως Waiter. Επίσης, απευθύνεται σε άτομα που δουλεύουν εποχιακά σε ξενοδοχειακές μονάδες. Τέλος, απευθύνεται σε τελειόφοιτους λυκείου ή ανέργους κάθε ηλικίας. Δεν απαιτείται προηγούμενη σχετική εκπαίδευση ή επαγγελματική εμπειρία. Θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να διαθέτει ικανότητες κατάλληλες για το αντικείμενο της ειδικότητας (φυσική κατάσταση, ευχέρεια στη σωματική κίνηση και στην κίνηση των χεριών, ισορροπία, ικανοποιητική όραση, ικανοποιητική ακοή, αντοχή).

Συγκεκριμένα ο σερβιτόρος μαθαίνει:
• Να αναγνωρίζει τα τμήματα παραγωγής και κατανάλωσης μιας επισιτιστικής επιχείρησης
• Να ξεχωρίζει τα διαφορετικά είδη εξοπλισμού των επισιτιστικών επιχειρήσεων ανάλογα με την χρήση τους, καθώς και τις βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας στον χειρισμό του
• Να γνωρίζει την ιεραρχία και τα γενικά καθήκοντα του προσωπικού της κουζίνας
• Να προετοιμάζει το χώρο εστίασης – αναψυχής για το σερβίρισμα γευμάτων – ποτών. Να Ελέγχει την αρτιότητα τόσο του χώρου εργασίας όσο και του απαραίτητου εξοπλισμού και τα προσαρμόζει ανάλογα με την κάθε περίσταση
• Να υποδέχεται τους πελάτες έχοντας ως βάση την αντίστοιχη επαγγελματική δεοντολογία
• Να γνωρίζει όλους τους διαφορετικούς τρόπους σερβιρίσματος & γευμάτων
• Να μπορεί να συντάσσει και να διαμορφώνει ένα μενού σύμφωνα με τους γαστρονομικούς κανόνες
• Να απαριθμεί και να αναλύει τις διαφορετικές κατηγορίες και τύπους δεξιώσεων και εκδηλώσεων
• Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες ατομικής υγιεινής
• Να γνωρίζει και να εφαρμόζει τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων
• Να εισπράττει τους λογαριασμούς και να συμμετέχει στη διαδικασία κλεισίματος του χώρου
• Να επιβεβαιώνει ότι οι πελάτες είναι ικανοποιημένοι και να επιλύει οποιοδήποτε πρόβλημα προκύπτει.
• Να καλωσορίζει τους πελάτες που εισέρχονται στο χώρο
• Να επιβλέπει τα τραπέζια του χώρου ευθύνης του και να ανταποκρίνεται στην ικανοποίηση τυχόν νέων απαιτήσεων των πελατών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Θεματικές Ενότητες
• ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΜΟΥ
• ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ
• ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗ ΣΤΙΣ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
• ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
• ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΡΑΠΟΝΩΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
Διάρκεια: 3 μήνες- 4 ώρες εβδομαδιαία ή 2 μήνες – 6 ώρες εβδομαδιαία | 50 ώρες
• Επαγγελματική εκπαίδευση
• Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning)
• Το Σεμινάριο επιδοτείται 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ

Πιστοποίηση
Στο τέλος της φοίτησης οι υποψήφιοι αξιολογούνται και παρέχονται 4 Βεβαιώσεις Κατάρτισης Σπουδών πιστοποιημένες από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων Αρ. Αδείας: 2100634 – Κε.Δι.Βι.Μ.1 COMPUTER START και αναγνωρισμένες για την αγορά εργασίας. (Οι βεβαίωσεις σπουδών εκδίδονται στα Ελληνικά & στα Αγγλικά διότι έχουν εγκριθεί και πιστοποιηθεί από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων)
1. Ειδικός Σερβιτόρος – Waiter Υπάλληλος
2. Εξυπηρέτηση Πελάτη – Customer Service
3. Διαχείριση Παραπόνων – Complaint Handling
4. Δημόσιες Σχέσεις – Public Relations

Πιστοποίηση από το Τεχνοβλαστό του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, μετά από εξετάσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής πάνω στο αντικείμενο. Η επιτυχής ολοκλήρωση της εξεταστικής διαδικασίας οδηγεί στην απόκτηση της πιστοποίησης.
1. Certified Waiter (CWTR) – Πιστοποιημένος Ειδικός Σερβιτόρος (Χωρίς το κόστος Πιστοποίησης ACTA CWTR)

Το σχήμα πιστοποίησης CWTR είναι διαπιστευμένο σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO/IEC 17024:2012 από το ΕΣΥΔ, τον κατά νόμο αρμόδιο οργανισμό, γεγονός το οποίο σημαίνει καθιστά αναγνωρισμένο και αποδεκτό το πιστοποιητικό ως ισότιμο από τους Εθνικούς Φορείς Διαπίστευσης των χωρών – μελών της EA (European cooperation for Accreditation).