Τόπος σεμιναρίου: Μιχαλακοπούλου 58, Αθήνα

Ημερομηνία: 14/10/2020

Τηλέφωνο: 210 7299902, 210 7212210

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Το σεμινάριο Food Service Industries απευθύνεται σε όσους στοχεύουν σε μια καριέρα στο εξωτερικό και επιθυμούν να ανταποκρίνονται σωστά στον επαγγελματικό τομέα με συγκεκριμένη ορολογία. Οι Βιομηχανίες Υπηρεσιών Τροφίμων απευθύνονται σε θέματα όπως τμήματα εστιατορίου, παραγγελίες, προετοιμασία φαγητού, επιλογές εστίασης και σταδιοδρομίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

Το σεμινάριο απευθύνεται σε αυτούς που θέλουν να βελτιώσουν τα αγγλικά τους και τις δεξιότητες επικοινωνίας , στους επαγγελματίες του τομέα υπηρεσιών εστίασης σε Βιομηχανίες. Το σεμινάριο προσφέρει πάνω από 400 λεξιλογικούς όρους και φράσεις, ασκήσεις για τη δομή του γραπτού λόγου και τις ακουστικές ικανότητες και οδηγεί τους σπουδαστές σε ένα καλό επίπεδο επικοινωνίας σε οτιδήποτε αφορά στην εστίαση σε Βιομηχανίες.

Θεματικές Ενότητες

1. Parts of a Restaurant
2. Tabletop Items
3. Food Service Equipment
4. The kitchen 1
5. The kitchen 2
6. Meals
7. Restaurants 1
8. Restaurants 2
9. Fast Food
10. Catering
11. Delivery
12. Fine Dining
13. Reservations
14. Taking Orders
15. Payment
16. Food Service Staff
17. Types of Menus
18. Menu Pricing Styles
19. Purchasing and Orders
20. Inventory and Storage
21. Preparing Fruits and Vegetables
22. Preparing Meats
23. Preparing Seafood
24. Preparing Dairy Products
25. Preparing Baked Goods
26. Preparing Desserts
27. Beverages
28. The Bar
29. Customer Service
30. Customer Complaints
31. Opening Operations
32. Sanitation
33. Safety
34. Order Entry Services
35. Closing Operations
36. Nutrition
37. Specialty Diets
38. Management
39. Marketing
40. Increasing Sales
41. Standard Recipes and Costs
42. Menu Pricing
43. Accounting 1: Income Statements
44. Accounting 2: Balance Sheets
45. Career Options
46. Glossary

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Διάρκεια και εκπαιδευτικές υπηρεσίες
– Διάρκεια: 20 ώρες. Στο σεμινάριο περιλαμβάνεται υλικό εκπαίδευσης
– Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί και ενδοεπιχειρησιακά.
– Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί μέχρι και 100% από το Πρόγραμμα ΛΑΕΚ-ΟΑΕΔ.
– Στην προσπάθεια για ευέλικτη διδασκαλία υπάρχει η δυνατότητα εκπαίδευσης από απόσταση (e-learning).

Πιστοποίηση
Βεβαίωση παρακολούθησης σεμιναρίου πιστοποιημένη από το Υπουργείο Παιδείας Κε.Δι.Βι.Μ 1 COMPUTER STARΤ
Το σεμινάριο είναι εγκεκριμένο από τον ΕΟΠΠΕΠ Υπουργείο Παιδείας