Το Catering είναι μια ιδιαίτερη μορφή επιχείρησης στον χώρο της εστίασης και το προσωπικό πρέπει να έχεις τις κατάλληλες γνώσεις για να συμβάλλει στην επιτυχία του πρώτου.

catering

Ένα επιτυχημένο catering, απαιτεί ένα επιτυχημένο προσωπικό. Κάτι τέτοιο εξαρτάται από τις γνώσεις που έχουν τα μέλη του προσωπικού, τις ικανότητες του κάθε ένα ξεχωριστά. Φυσικά, τα βασικά στοιχεία είναι η σωστή επικοινωνία με τους πελάτες και η ευχάριστη προσωπικότητα.

Ωστόσο, είναι διαφορετικά τα προσόντα που χρειάζονται από έναν σερβιτόρο catering, συγκριτικά με έναν σερβιτόρο εστιατορίου. Ο πρώτος, έχει να αντιμετωπίσει διαφορετικές δυσκολίες, καθώς θα πρέπει να προσαρμοστεί πλήρως στον εκάστοτε χώρο διεξαγωγής κάθε εκδήλωσης, γεγονός πολύ λογικό αφού το catering μεταφέρεται κάθε φορά σε άλλον χώρο.

Ένας υπάλληλος catering θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένος επαρκώς όσον αφορά τον εξοπλισμό, πριν την πρώτη του εκδήλωση και να έχει επισκεφθεί νωρίτερα τους συνεργαζόμενους χώρους, ώστε να γνωρίζει το στήσιμο του εξοπλισμού και το πλάνο του χώρου. Επίσης, θα πρέπει να έχει εφοδιαστεί εγκαίρως με τον απαραίτητο ρουχισμό που απαιτείται από την κάθε εκδήλωση, να έχει φροντίσει να ενημερωθεί για το πόστο του από τον μετρ και να λάβει όλες της πληροφορίες που αφορούν το μενού που θα σερβίρει, ώστε να μπορεί να απαντήσει σε διευκρινιστικές ερωτήσεις των πελατών.

Πέρα από τα παραπάνω που οφείλει ένα σερβιτόρος catering να κάνει παρακάτω θα δείτε ποια είναι τα απαραίτητα προσόντα ώστε να αντεπεξέλθει στις δυσκολίες του επαγγέλματός του.

  • Σωματική αντοχή
  • Επιδεξιότητα και ταχύτητα στις κινήσεις
  • Υπομονή, ευγένεια
  • Εξυπηρετικότητα, αξιοπρέπεια και διακριτικότητα
  • Γνώση μιας ή και περισσότερων ξένων γλωσσών
  • Επικοινωνιακή δεινότητα

1η δημοσίευση: 5 Δεκεμβρίου, 2018