Η αξία του βιολογικού καφέ

Ο βιολογικός ή οργανικός καφές, που γίνεται όλο και πιο δημοφιλής παγκοσμίως, καλλιεργείται και παράγεται χωρίς τη χρήση συνθετικών λιπασμάτων ή χημικών ουσιών, όπως ορισμένα πρόσθετα ή φυτο- φάρμακα και ζιζανιοκτόνα. Αντιθέτως, υποβάλλεται σε επεξερ- γασία με οργανικά λιπάσματα (όπως πολτό καφέ ή λίπασμα) και οργανικά φυτοφάρμακα. Σε αντίθεση με τον μη οργανικό καφέ, οι περισσότεροι βιολογικοί καφέδες καλλιεργούνται στη σκιά των καταπράσινων δασών. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί οι δασικές εκμεταλλεύσεις καφέ διατηρούν τη γονιμότητα του εδάφους, διατηρούν τα περιφερειακά οικοσυστήματα ζωντανά και χειρίζονται καλύτερα τα ασυνήθιστα καιρικά φαινόμενα, καθιστώντας τα πιο ασφαλή επένδυση για τους αγρότες. Το 75% της παγκόσμιας παραγωγής βιολογικού καφέ προέρχεται από τη Λατινική Αμερική. Επιλέγοντας βιολογικό καφέ, υποστηρίζετε το περιβάλλον, βιώσιμες μεθόδους καλλιέργειας και αποφεύγετε την περιττή έκθεση σε φυτοφάρμακα.

Η σημασία του Fairtrade εμπορίου καφέ

Ο Fairtrade coffee είναι ο καφές, που προέρχεται από συνεταιρισμούς Fairtrade, που φέρνουν κοντά μικρούς καλλιεργητές, για να μοιραστούν τη γνώση και την αφοσίωση για την καλλιέργεια του καφέ υπό τη σκιά των τοπικών δέντρων, σε αρμονία με το περιβάλλον. Σε όλο τον κόσμο, 25 εκατομμύρια μικροκαλλιεργητές παράγουν το 70-80% του παγκόσμιου καφέ, που είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους το Fairtrade εμπόριο επικεντρώνει τις προσπάθειές του σε μικρές οργανώσεις παραγωγών, που οφείλουν από μεριάς τους να τηρούν εργατικά και περιβαντολλογικά κριτήρια. Παρά τη δημοτικότητα του προϊόντος τους, οι καλλιεργητές του καφέ αντιμετωπίζουν μια σειρά από προκλήσεις τις οποίες το Fairtrade εμπόριο προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Επειδή είναι χρη- ματιστηριακό είδος, και μάλιστα Νο2 μετά το πετρέλαιο, η παγκόσμια τιμή του καφέ είναι εξαιρετικά ασταθής. Το Fairtrade εμπόριο στοχεύει μεταξύ άλλων να δώσει στους αγρότες σταθερότητα σε αυτό το απρόβλεπτο περιβάλλον, καθώς είναι εξαρχής ορισμένη η ελάχιστη τιμή πώλησης, η οποία τους προστατεύει από ξαφνικές πτώσεις τιμών. Ο βιολογικός καφές μάλιστα κοστολογείται περισσότερο. Οι καλλιεργητές καφέ λαμβάνουν επίσης ένα επιπλέον χρηματικό ποσό, που πληρώνεται επιπλέον της τιμής πώλησης του καφέ, και δίνεται στους αγρότες, για να επενδύουν στη βελτίωση της παραγωγής ή της ποιότητας των προϊόντων τους ή για να αναπτύξουν τα δικά τους σχέδια για το μέλλον τους.

Άρθρο από το τελευταίο τεύχος του CABARE – the cafe bar restaurant – Magazine!
Μπορείτε να διαβάσετε εδώ το τεύχος: cabare.gr/food-drink-trends/cabare-magazine-summer-2021