Νέο κατάστημα καφέ εξυπηρετεί όλους τους πελάτες στη νοηματική. Όλα τα καταστήματα που προσφέρουν καφέ δεν διαφοροποιούνται ως προς τον τρόπο εξυπηρέτησης. Το συγκεκριμένο, όμως, κατάστημα της δημοφιλούς αλυσίδας Starbucks κάνει τη διαφορά.

νοηματική

Σύμφωνα με τον υπεύθυνο του καταστήματος: «Είναι ένα κατάστημα που βασίζεται στην όραση. Οι άνθρωποι επικοινωνούν με νοήματα παντού. Στις αξίες και την αποστολή των Starbucks είναι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς αποκλεισμούς για όλους».

Το συγκεκριμένο κατάστημα, αποτελεί πρωτοπόρο στο είδος του καθώς όλοι εργαζόμενοί του είναι κωφοί, με αποτέλεσμα οι πελάτες να συνεννοούνται μαζί τους μόνο στη νοηματική γλώσσα. Αν πάλι κάποιος δεν γνωρίζει  τη νοηματική γλώσσα δεν υπάρχει πρόβλημα, αφού η γλώσσα του σώματος, οι χειρονομίες αλλά και οι οθόνες είναι σύμμαχος για την παραγγελία.

Το εγχείρημα αυτό έγινε δεκτό από την πρώτη κιόλας στιγμή από την αμερικανική κοινότητα, και αποτελεί ένα επιχειρηματικό μοντέλο πρότυπο για τον χώρο της εστίασης.