Από αριστερά: Αντωνία Τριχοπούλου, Πρόεδρος του Ελληνικού Ιδρύματος Υγείας – Ιωάννα Μελικίδου, Υπεύθυνη Έρευνας & Ανάπτυξης – Αλέξανδρος Κουρής, Ιδρυτής και Ιδιοκτήτης της «NISSOS BEER» και Νεκτάριος Νότης, Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της Notice Content and Services