Σε δημοσίευμα της telegraph.co.uk, η Dr Nicole Millard μας εξηγεί ότι η μεταφορά του “γραφείου” στην καφετέρια έχει καλύτερα αποτελέσματα, καθώς αυξάνει την παραγωγικότητα των εργαζομένων.

Αναλυτικότερα, τα ανοιχτά γραφεία, που είχαν ως στόχο την προώθηση του ομαδικού κλίματος και της συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζομένους, δεν κατάφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αντιθέτως, οι εργαζόμενοι, που μοιράζονται το γραφείο τους με τους συνεργάτες τους, εμφανίζουν έλλειψη συγκέντρωσης, καθώς διακόπτεται με μεγάλη ευκολία η σκέψη τους και απαιτούνται οκτώ έως και είκοσι λεπτά, για να επιστρέψει ο εργαζόμενος στη ροή της σκέψης του.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ζητήματος, τα μεγάλα ανοιχτά γραφεία των εταιρειών αναμένεται να αντικατασταθούν από τα λεγόμενα «coffice», τα οποία θα είναι φορητά γραφεία σε καφετέριες, όπου ολιγομελείς ομάδες θα συνεργάζονται.