Όλο και περισσότερο αναπτύσσονται περισσότερες επενδύσεις και νέα τεχνολογία τροφίμων, που θα βάζουν στο επίκεντρο τα ρομπότ- τα οποία θα αναλαμβάνουν εμπορικές κουζίνες και επιχειρήσεις τροφίμων.

Το παρακάτω βίντεο ρίχνει μια ματιά στους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους τα ρομπότ και η τεχνητή νοημοσύνη χρησιμοποιούνται για να μαγειρεύουν για εμάς, σήμερα και στο μέλλον.

Υπάρχει, επίσης, μια νέα επιχειρηματική ιδέα για κουζίνες-φάντασμα, κουζίνες, δηλαδή, που έχουν δημιουργηθεί μόνο για να κάνουν διαδικτυακές παραδόσεις φαγητού.