Οι χρήστες του ConnectedCooking, του ψηφιακού συστήματος διαχείρισης κουζίνας της Rational, έχουν πλέον πρόσβαση σε μια αποκλειστική νέα λειτουργία: τον πίνακα για την ψηφιακή εμφάνιση κατανάλωσης ενέργειας σε πραγματικό χρόνο. Αυτό σημαίνει ότι, για πρώτη φορά, οι χρήστες μπορούν πάντα να παρακολουθούν την κατανάλωση ενέργειας του iCombi Pro και του προκατόχου του, του μοντέλου SelfCookingCenter και μπορούν να εντοπίσουν αμέσως την αυξημένη κατανάλωση ενέργειας – καθώς και πιθανή εξοικονόμησή της.

Οι τιμές της ενέργειας αυξάνονται ασταμάτητα και καθίσταται όλο και πιο σημαντικό να μπορούμε να ελέγξουμε το αποτύπωμα άνθρακα. Η Theresa Felchner, ConnectedCooking Product Management στο Rational, βλέπει δύο λόγους για τους οποίους είναι απαραίτητο να υπάρχει καλύτερος έλεγχος της κατανάλωσης ενέργειας και να τη διαχειριζόμαστε λογικά: «Η κατανάλωση ενέργειας στην κουζίνα πρέπει να προσδιορίζεται, προκειμένου να αντληθούν προτάσεις αντιμετώπισης». Στον κλάδο της φιλοξενίας, σχεδόν το 80% του ετήσιου ενεργειακού κόστους, περίπου 8,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, οφείλεται στην ενεργειακά αναποτελεσματική προετοιμασία και αποθήκευση τροφίμων. Κανείς δεν μπορεί πλέον να αντέξει αυτή την αλόγιστη χρήση ενέργειας.

Με τη νέα οθόνη κατανάλωσης ενέργειας στον πίνακα εργαλείων ConnectedCooking, είναι πλέον δυνατή η εμφάνιση της κατανάλωσης ενέργειας του τρέχοντος μήνα για κάθε σύστημα μαγειρέματος ή για κάθε λογαριασμό χρήστη. Επίσης, ενδείκνυται για διαδικασίες μαγειρέματος ή καθαρισμού. Για παράδειγμα, μπορεί να εντοπιστεί η υψηλή κατανάλωση ενέργειας, η οποία σχετίζεται με τον υπολογισμό του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Ομοίως, ο πίνακας δείχνει τον χρόνο φόρτωσης, δηλαδή τον χρόνο που η πόρτα του θαλάμου μαγειρέματος παραμένει ανοιχτή για φόρτωση και τον χρόνο αδράνειας μετά το τέλος της προθέρμανσης, δηλαδή τον χρόνο που πρέπει το σύστημα μαγειρέματος να διατηρήσει τη θερμοκρασία του θαλάμου, μέχρι να φορτωθεί το σύστημα μαγειρέματος . Οι μεγάλοι χρόνοι ανοίγματος της πόρτας και οι χρόνοι αδράνειας επισημαίνονται, αμέσως, με την τιμή της απώλειας ενέργειας.

         

Τα πλεονεκτήματα είναι αυτονόητα, σύμφωνα με την Felchner: «Η πιθανή εξοικονόμηση ενέργειας μπορεί να εντοπιστεί γρήγορα με το iCombi Pro και το SelfCookingCenter, έτσι ώστε να ληφθούν τα ανάλογα μέτρα». Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, την αποτελεσματική φόρτωση ή τη μετατροπή της παραγωγής, προκειμένου να μειωθεί σημαντικά η κατανάλωση ενέργειας. Και όσοι εξοικονομούν ενέργεια εργάζονται, επίσης, με βιώσιμο τρόπο. Η Felchner συνεχίζει: «Εκτός από τον πίνακα, το ConnectedCooking προσφέρει ακόμη μεγαλύτερη ψηφιακή υποστήριξη στην επαγγελματική κουζίνα με συνταγές, διαχείριση των μαγειρικών μονάδων και της υγιεινής τους. Η κουζίνα μπορεί ξαφνικά να κάνει περισσότερα από πριν, επειδή οι διαδικασίες εργασίας μπορούν να απλοποιηθούν με τέτοιο τρόπο, ώστε να υπάρχει αξιοσημείωτη εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων».

Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες για το νέο πίνακα και την ψηφιακή διαχείριση κουζίνας από τη Rational στη διεύθυνση ConnectedCooking.com.