Στην αποκλειστική επιλογή του ομίλου DQS για την διεξαγωγή των ελέγχων στο ανά τον κόσμο δίκτυο των προμηθευτών της, με βάση τις αρχές του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, προχώρησε η εταιρεία McDonald’s.

Ειδικότερα, ο όμιλος DQS  εξουσιοδοτήθηκε επισήμως από τον Δεκέμβριο του 2018, να προβαίνει σε ελέγχους προς τρίτους για λογαριασμό της εταιρείας McDonald’s, προκειμένου να επαληθεύσει τη συμμόρφωση των προμηθευτών της με τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης ποιότητας (SQMS) της McDonald’s.

Επισημαίνεται ότι μετά από εντατική εξέταση της ελεγκτικής ικανότητας του ομίλου DQS, η McDonald’s ενέκρινε τον  όμιλο DQS ως παγκόσμια αναγνωρισμένη εταιρεία επιθεώρησης, ελέγχων και πιστοποίησης. Με ένα δίκτυο γραφείων και ελεγκτών σε όλο τον κόσμο, η DQS είναι σε θέση να ελέγξει τους προμηθευτές της McDonald σύμφωνα με απαιτήσεις του SQMS και στις 5 ηπείρους.

Ο Dr Thijs Willaert, Διευθυντής Marketing του ομίλου DQS αναφερόμενος στην επιλογή της εταιρείας του από την McDonald’s, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που αναλάβαμε να διεξάγουμε ελέγχους SQMS για λογαριασμό της McDonald’s. Αυτό αποδεικνύει για μια ακόμη φορά ότι οι πολυεθνικές εταιρείες αναγνωρίζουν την DQS ως ένα αξιόπιστο και ποιοτικό πάροχο υπηρεσιών ελέγχων και πιστοποιήσεων και είναι διατεθειμένοι να μας εμπιστευτούν με τον τόσο ζωτικό τομέα της διασφάλισης της ποιότητας τροφίμων».

Η McDonald’s είναι ο ηγέτης στη βιομηχανία γρήγορου φαγητού και ένα από τα πιο γνωστά εμπορικά σήματα (brand names) παγκοσμίως – μια θέση για την οποία η ασφάλεια των τροφίμων είναι καθοριστικός παράγοντας. Για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των τροφίμων, η ποιότητα και η βιωσιμότητα, η McDonald’s αποδίδει μεγάλη σημασία σε κάθε απόφαση που σχετίζεται με την  προέλευση των τροφίμων. Επί του παρόντος, στην Ευρώπη η McDonald’s συνεργάζεται με 154 προμηθευτές για να παρέχει ελέγχους σε 7.300 εστιατόρια που απασχολούν 250.000 υπαλλήλους.

Έλεγχος SQMS – Τρόπος λειτουργίας

Υπογραμμίζεται ότι το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας του Προμηθευτή (suppliers audits) καθορίζει τι προσδοκά η McDonald’s από τους προμηθευτές της. Εδώ οι προμηθευτές μπορούν είτε να προχωρήσουν σε ενσωμάτωση στο Σύστημα Ποιότητας τους (SQMS) ενός τυποποιημένου προτύπου του GFSI (Global Food Safety Initiative), όπως είναι το IFS, το BRC και το FSSC 22000, είτε να επιθεωρηθούν συνολικά ως προς το σύστημα ποιότητάς τους.

Επιπροσθέτως με τους ελέγχους του SQMS, η McDonald’s διασφαλίζει ότι οι παραγωγοί τροφίμων παράγουν σύμφωνα με τις απαιτήσεις ενός λειτουργικού συστήματος διαχείρισης ποιότητας. Το ερωτηματολόγιο (check list)  ελέγχου βοηθά επίσης στην υποστήριξη των βέλτιστων τυποποιημένων πρακτικών και στην ελαχιστοποίηση των περιφερειακών διακυμάνσεων, καθώς αυτό ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Επίσης οι προμηθευτές πρέπει να επαληθεύουν ετησίως τη συμμόρφωσή τους με το SQMS. Σε συνεργασία με τους προμηθευτές της, η McDonald’s εργάζεται συνεχώς για να βελτιώσει τις ελεγκτικές πρακτικές για τη αύξηση της ικανοποίησης των πελατών.

Τέλος, οι έλεγχοι προς τρίτους, συμβάλλουν στη αύξηση της εμπιστοσύνης  προς το SQMS και παρέχουν μια αντικειμενική και ανεξάρτητη εικόνα των πρακτικών που ακολουθεί ο προμηθευτής. Ως ένας από τους κορυφαίους οργανισμούς πιστοποίησης για τα συστήματα διαχείρισης, τα πρότυπα ποιότητας και βιωσιμότητας, ο όμιλος DQS είναι πλέον συνεργάτης της McDonald’s για τους ελέγχους SQMS.