Μάθε το προφίλ του προμηθευτή σου.
Τι είναι; Κατασκευαστής, μεταπωλητής, ηλεκτρονικό κατάστημα (e-shop);
Ποσά χρόνια υπάρχει; Είναι απλές ερωτήσεις που μας βοηθούν να εκτιμήσουμε την εμπειρία, τεχνογνωσία και αξιοπιστία του υποψηφίου προμηθευτή μας.
Γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι μια νεοσύστατη εταιρία, ένας άπειρος μεταπωλητής ή ένα ηλεκτρονικό κατάστημα τις περισσότερες φορές έχουν περιορισμένη ή μηδενική τεχνογνωσία του προϊόντος, παρασύρονται στην πώληση με μοναδικό κριτήριο την φθηνότερη τιμή και το σημαντικότερο δεν μπορούν να εγγυηθούν το ανώνυμο προϊόν που πωλούν.

Ζήτα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος που σε ενδιαφέρει.
Δεν αγοράζουμε ένα προϊόν με μοναδικά κριτήρια την τιμή & το design.
Αυτά πρέπει να συνοδεύονται με τις κατάλληλες προδιαγραφές του προϊόντος για την χρήση και τον χώρο που το θέλουμε. Σε παραθαλάσσιο χώρο, σε εξωτερικό χώρο μακριά από την θάλασσα, σε επίπεδο έδαφος, σε ανώμαλο έδαφος με μεγάλους αρμούς, σε περιοχές με ισχυρούς ανέμους, κ.α. Ο χώρος τοποθέτησης και η χρήση του προϊόντος είναι 2 σημαντικές παράμετροι που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη στην επιλογή σας.

Εγγύηση προϊόντος
Επειδή τις περισσότερες φορές είναι δύσκολη ή σχεδόν αδύνατη η περισυλλογή των παραπάνω πληροφοριών τόσο για την ταυτότητα του υποψηφίου προμηθευτή όσο και για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι τουλάχιστον αναγκαίο και άκρως απαραίτητο να ζητηθεί η γραπτή εγγύηση του προϊόντος.
Φυσικά είναι κάπως παράδοξο και επικίνδυνο η λήψη μακράς εγγύησης για ένα ανώνυμο προϊόν από μια εταιρεία χωρίς παρελθόν και background.

After sales service ή service μετά την πώληση
Είναι σημαντικό και ιδιαίτερα σε περίοδο οικονομικής κρίσης να έχουμε την δυνατότητα επισκευής & επιδιόρθωσης του προϊόντος που αγοράζουμε. Είναι μια ερώτηση την οποία πρέπει να υποβάλλεται στον υποψήφιο προμηθευτή σας.

Σχέση τιμής-ποιότητας
Εκτίμησε και αξιολόγησε την σχέση τιμής ποιότητας.
Οικονομικό δεν είναι το προϊόν που έχει την φθηνότερη τιμή αλλά μοιάζει με επώνυμα στην φωτογραφία. Οικονομικό είναι το προϊόν που εφόσον πληροί τις προϋποθέσεις για την χρήση που το θέλουμε έχει την φθηνότερη τιμή στην αγορά. Η σύγκριση τιμών από φωτογραφίες χωρίς την συνεκτίμηση όλων των παραπάνω συνήθως μας οδηγεί σε λανθασμένη αγορά προϊόντος που ξανα-πληρώνουμε λίγο αργότερα.

Πηγή:  e-metaxakis.com