Για πρώτη φορά στην 50χρονη ιστορία της, η RATIONAL, o ειδικός στην παρασκευή ζεστών φαγητών, πέτυχε κύκλο εργασιών λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ το οικονομικό έτος 2022 με τις δύο σειρές συστημάτων μαγειρέματος iVario και iCombi. Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 31 τοις εκατό, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος (780 εκατ. ευρώ).

«Αυτή η ευχάριστη εξέλιξη οφειλόταν στο πλήρες βιβλίο παραγγελιών, υπό το πρίσμα της θετικής επιχειρηματικής ανάπτυξης, σε συνδυασμό με την επαρκή προσφορά ηλεκτρονικών εξαρτημάτων το δεύτερο εξάμηνο του έτους, ώστε να μειωθεί η υψηλή συσσώρευση παραγγελιών», λέει ο Peter Stadelmann, CEO της RATIONAL AG.

Και οι δύο ομάδες προϊόντων συνέβαλαν στην ανάπτυξη. Στην ομάδα προϊόντων iCombi, αναμένεται αύξηση πωλήσεων 28% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην ικανοποιητική διαθεσιμότητα ανταλλακτικών το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι πωλήσεις στην ομάδα προϊόντων iVario ανέβηκαν ιδιαίτερα, με αύξηση 57%.

Οι αμερικανικές αγορές ξεχώρισαν στην ανάπτυξη των πωλήσεων, με δυσανάλογα υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Συνολικά, σχεδόν όλες οι αγορές είχαν καλή απόδοση. Ο Markus Paschmann, CSMO της RATIONAL AG, λέει: «Αυτή η μοναδική επιτυχία κατέστη δυνατή μέσω του focus για το όφελος των πελατών, σε συνδυασμό με μακροχρόνιες συνεργασίες με προμηθευτές και αντιπροσώπους και τις ακούραστες προσπάθειες των εργαζομένων».

«Τα κέρδη μετά από φόρους και τόκους (EBIT) αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 237 εκατομμύρια ευρώ, που είναι επίσης ρεκόρ», προσθέτει ο Jörg Walter, CFO της RATIONAL AG. Αυτή η εξαιρετική κερδοφορία επιβεβαιώνει ότι το iCombi και το iVario προσφέρουν μέγιστο όφελος στους πελάτες και ότι οι 2.367 εργαζόμενοι σε όλο τον κόσμο δείχνουν υποδειγματική δέσμευση προς την εταιρεία και τους πελάτες της. «Για να δείξουμε περαιτέρω εκτίμηση για την απόδοση των εργαζομένων μας, καταβάλαμε ένα παγκόσμιο μπόνους αποζημίωσης για τον πληθωρισμό το 2022 – 2.000 ευρώ κατά κεφαλήν στη Γερμανία – και για όλους όσους βρίσκονται τουλάχιστον στο δεύτερο πλήρες έτος υπηρεσίας τους, ως συνήθως, μια εθελοντική ειδική πληρωμή στο ποσό του μισθού ενός μήνα», εξηγεί ο Peter Stadelmann.

Η εταιρεία θα παράσχει λεπτομερείς πληροφορίες για το οικονομικό έτος 2022, συμπεριλαμβανομένης της πρόβλεψης για το οικονομικό έτος 2023, στις 28 Μαρτίου 2023 με τη δημοσίευση της ετήσιας έκθεσης και την ετήσια συνέντευξη Τύπου. Η εταιρεία ανακοίνωσε περαιτέρω ότι το Εποπτικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι ο Markus Paschmann θα αναλάβει αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος του Peter Stadelmann από την 1η Ιανουαρίου 2023, ως μέρος του σχεδίου διαδοχής που σχετίζεται με την ηλικία του Peter Wiedemann, ο οποίος θα συνεχίσει στη θέση του ως COO μέχρι τέλος του 2024