«Εξαιρετικό» ήταν η ετυμηγορία της κριτικής επιτροπής του World Media Festival, που απένειμε το Silver Award στην κατηγορία Marketing & Promotion στη νέα καμπάνια για το ConnectedCooking. Με το βίντεο προϊόντος για τη διαχείριση της ψηφιακής κουζίνας, οι γνωστές διαδρομές επικοινωνίας αντικαταστάθηκαν από μια νέα οπτική γλώσσα, που αναπτύχθηκε σε συνεργασία με τη διαφημιστική εταιρεία Hertz6. Τα πράσινα χρώματα αντιπροσωπεύουν πλέον τη διαχείριση υγιεινής, το κίτρινο αφορά τη διαχείριση συνταγών, το μπλε αναφέρεται στη διαχείριση των μονάδων σας και έτσι, διευκολύνουν την αναγνώριση σε όλα τα μέσα. Ταυτόχρονα, οι δυνατότητες ψηφιοποίησης στην κουζίνα έρχονται πιο κοντά στο κοινό με δημιουργικό τρόπο. Μπορείτε να δείτε το πλήρες βίντεο προϊόντος στο ConnectedCooking.com.