Δείτε Βήμα Βήμα τις αρμόδιες υπηρεσίες, που πρέπει να επισκεφτείτε, και τις αιτήσεις, που πρέπει να συμπληρώσετε, για να αποκτήσετε τις άδειες, που χρειάζονται για να ανοίξετε μία καφετέρια. Βήμα…
Περισσότερα