* Η τέχνη του ψησίματος προϋποθέτει να ακολουθήσετε τους βασικούς κανόνες ασφάλειας τόσο κατά την προετοιμασία και το ψήσιμο, όσο και στο τέλος του bbq. Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή σας,…
Περισσότερα