Σύμφωνα με τις έρευνες της World Wildlife Fund (WWF) η παραγωγή φαγητού έχει φέρει τεράστια αλλαγή στο περιβάλλον και μάλιστα, το 40% της ποσότητας του φαγητού που διοχετεύεται σε κλάδους…
Περισσότερα