Με την ψήφιση του Ν.4389/2016 ολοκληρώθηκε μια δεύτερη φάση συμπίεσης της μικρής επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα εκείνων των Κλάδων οι οποίοι συνεισφέρουν θετικά και πολλαπλασιαστικά στην αλυσίδα της εγχώριας παραγωγής και…
Περισσότερα