Στο πλαίσιο της καμπάνιας «Speak Aθenian. Be an Aθenian» και της νέας ενότητας (για τον Ιούλιο) «Lunchphoria», βρέθηκε σήμερα στο αεροδρόμιο  και παρουσίασε γεύσεις ελληνικές ….”Beyond Tzatziki!”,η DianeKochilas,  η βραβευμένη…
Περισσότερα