Τα 50 χρόνια λειτουργίας του γιορτάζει o Όμιλος Palmie bistro, η αμιγώς ελληνική αλυσίδα και προσφέρει απολύτως δωρεάν τη δυνατότητα σε 50 άνεργους να εκπαιδευτούν σε 3 ειδικότητες του χώρου…
Περισσότερα